Przerwa wakacyjna

- PRZERWA WAKACYJNA-

Szanowni Państwo!

Dyrektor Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” informuje, że termin przerwy wakacyjnej zaplanowany jest w okresie od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

Oczywiście należy mieć również na uwadze, iż w chwili obecnej do końca
nie wiadomo jak będzie wyglądać sytuacja epidemiczna w kraju w tym okresie oraz czy nie zostaną wprowadzone przez rząd inne rozwiązania.

W Przedszkolu wprowadzony został i ma zastosowanie ujednolicony system opieki wakacyjnej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto.

Poniżej szczegółowy harmonogram przygotowania do przerwy wakacyjnej:

SYSTEM OPIEKI WAKACYJNEJ W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO – HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ

 

Ujednolicenie procedury w zakresie systemu opieki wakacyjnej w szczególnie uzasadnionych przypadkach przewiduje następujące terminy:        
- wydawanie rodzicom (za potwierdzeniem) deklaracji korzystania z przedszkola
w okresie wakacyjnym, z wyznaczonym terminem złożenia wypełnionej deklaracji (14.05);
- złożenie podania przez rodzica wraz z uzasadnieniem o konieczności korzystania
z innego przedszkola  (31.05);   
- zebranie deklaracji i podań od rodziców (31.05) z określeniem pełnych tygodni korzystania z placówki;      
- analiza wykorzystania miejsc w placówce w okresie wakacyjnym
(do 15 czerwca);      
- rozpatrywanie złożonych przez rodziców podań oraz analiza uzasadnień
(do 15 czerwca), decyduje dyrektor z uwagi na znajomość środowiska rodzinnego dziecka (nie zawsze będzie to najbliższa placówka);         
– wskazywanie rodzicom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, innego przedszkola, z którego może skorzystać dziecko (do 15 czerwca);          
– wskazywanie przedszkoli w obrębie placówek podległych pod danego koordynatora, a w przypadku braku miejsc w tym rejonie – w granicach  miasta.