Przygotowania…

W grupie X trwają przygotowania do zimy. Dzieci sporządziły własne przetwory w ramach zajęć „Powidła i pikle,  z czego to się robi? ” Nasze ogórki ukisiły się znakomicie,  co potwierdzają mali degustatorzy.