Przygotowujemy…

Jednym z elementów wyzwania drużynowego jest poznanie maszyn prostych oraz budowy maszyn złożonych.