Przyjaciele…

Pola Telążka z grupy I została wyróżniona w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Przyjaciele z rożnych stron świata”.

Cele konkursu:
- wzbogacanie wiadomości nt. życia dzieci w innych krajach świata,
- kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla odmiennych tradycji i kultur,
- rozwijanie kreatywności, ekspresji plastycznej.

Organizator: Przedszkole Nr 5 „Wrocławskie Krasnale”

Gratulujemy!