Rada Rodziców

RADA  RODZICÓW

 

PRZEWODNICZĄCY:  

Kamila Czarna

nr tel. 609 441 757

SKARBNIK:  

Agnieszka Cisowska – Szul

nr tel. 503 383 453

SEKRETARZ:

Paulina Tabaszewska

nr tel.  501 258 398

Adres e-mail: radarodzicow.p150@gmail.com

 

Informacja o składce na radę rodziców:
 Komitet Rodzicielski
Uprzejmie informujemy, iż składka na działania prowadzone przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 120zł za dziecko. 
Istnieją dwie możliwości zapłaty: jednorazowo do dnia 15-10-2016 lub w dwóch równych ratach po 60zł każda płatna w terminie do 15-10-2016 – pierwsza oraz do końca stycznia 2017 – druga.
Wpłat należy dokonywać u skarbników w poszczególnych grupach.
Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ ZORGANIZOWANIA PACZEK MIKOŁAJKOWYCH DLA DZIECI, PROSIMY O WPŁATĘ CAŁOŚCI 120ZŁ LUB PRZYNAJMNIEJ I RATY 60ZŁ NAJPÓŹNIEJ DO 15-10-2016.
Serdecznie dziękujemy.
Zapraszamy do współpracy – Rada Rodziców
 Na spotkaniu trójek klasowych zostało ustalone, że wycieczki, wyjścia itp. będą organizowane w ramach każdej grupy – w związku z tym pieniądze na ten cel będą zbierane u skarbników.
Dziękujemy,
Rada Rodziców