Rada Rodziców

RADA  RODZICÓW

 

PRZEWODNICZĄCY:  

Katarzyna Olszewska

SKARBNIK:  

Anna Papierzańska

SEKRETARZ:

Małgorzata Jankowska

Adres e-mail: radarodzicow.p150@gmail.com