Ramowy rozkład dnia

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA                                                    W  PRZEDSZKOLU  NR  150 „WESOŁE NUTKI”

 

6.30 –  8.00

                             Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

                              Praca indywidualna z dzieckiem.                                                          

                              Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane.         

8.00 –  8.15

                            Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.

 

8.15 –  9.00

                            Czynności  organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym

                              śniadanie.

9.00 –  9.30

                            Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela.

9.30 – 11.15

                             Zajęcia  twórcze – indywidualna praca stymulująca  lub korekcyjno-

                             kompensacyjna

                             Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie, spacery do parku, gry

                             i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze.

11.15 –12.00

                             Czynności  organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym               

                              I część obiadu.

12.00 – 13.45

                       Odpoczynek – leżakowanie dla młodszych dzieci.

                             Relaksacja dla starszych dzieci.

                             Słuchanie bajek literackich i muzycznych.

                             Zajęcia dodatkowe.

                             Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy  podjęte z inicjatywy dzieci.

13.45 –14.45

                             Czynności  organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym

                             II część obiadu.

 

14.45- 17.30

Zabawy zorganizowane lub dowolne wynikające z zainteresowań

                            dzieci.   

                            Prace  gospodarcze i  porządkowe w sali.

                            Pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe (swobodne) 

                            przy  niewielkim udziale nauczyciela.