Rozkład…

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA 

W  PRZEDSZKOLU  NR  150

 

6.30 –  8.00

                         Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

                        Praca indywidualna z  dzieckiem.                                                          

                        Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane.         

8.00 –  8.15

                        Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.

 

8.15 –  9.00

                         Czynności  organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym

                         śniadanie.

9.00 –  9.30

                         Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela.

9.30 – 11.15

                         Zajęcia  twórcze – indywidualna praca stymulująca  lub korekcyjno-

                         kompensacyjna

                         Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie, spacery do parku, gry

                         i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze.

11.15 –12.00

                    Czynności  organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym             

                     I część obiadu.

12.00 – 13.45

                       Odpoczynek – leżakowanie dla młodszych dzieci.

                        Relaksacja dla starszych dzieci.

                        Słuchanie bajek literackich i muzycznych.

                        Zajęcia dodatkowe.

                        Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy  podjęte z inicjatywy dzieci.

13.45 –14.45

                         Czynności  organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym

                         II część obiadu.

 

14.45- 17.30

Zabawy zorganizowane lub dowolne wynikające z zainteresowań

                          dzieci.   

                          Prace  gospodarcze i  porządkowe w sali.

                          Pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe (swobodne) 

                          przy  niewielkim udziale nauczyciela.