SPRZĄTANIE ŚWIATA

„Sprzątanie Świata”  to coroczna akcja, w której biorą udział wszyscy, którym nie jest obojętny los i wygląd naszej przestrzeni. Podobnie, jak w latach ubiegłych, nasze przedszkole również przyłączyło się do tej akcji.

W  ramach akcji „Sprzątanie Świata”  dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w zajęciach związanych między innymi z segregacją odpadów oraz w pracach porządkowych w ogrodzie przedszkolnym.