Turniej…

Dnia 29.10.2015 r. nasze przedszkolaki wzięły udział w „V TURNIEJU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE”, który odbył się w Przedszkolu Nr 56.

Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z gr. X: Amelia Kubala i Zofia Zapotoczna oraz z gr. IX Magdalena Zalipska.

Celem Turnieju było propagowanie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie, kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz innych. Przedszkolaki miały możliwość do prezentacji nabytej wiedzy i umiejętności.