Uczymy się…

UCZYMY SIĘ WSPÓŁPRACOWAĆ W ZESPOLE

Zadaniem drużyny jest przejście przez rzekę (dywan) przy użyciu krążków (liczba krążków odpowiada liczbie osób w drużynie). W miarę upływu czasu drużyna traci kolejne krążki.