Upoważnienie

Dziecko z Przedszkola Nr 150 odebrać oprócz rodziców może tylko osoba pełnoletnia  i upoważniona pisemnie przez rodziców !

W załączniku poniżej wzór upoważnienia

Upoważnienie Przedszkole 150