W marcu

Dzieci w grupie X poznały znaczenie przysłowia „W marcu jak w garncu ” i ugotowały zupę wiosenną :

Wiosna zupę gotowała,
w marcowym garncu ją mieszała . 
Przyprawiała, smakowała, 
do talerza ci nalała.