Wrocławskie…

Hania Musialik z grupy VIII wzięła udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Wrocławskie Kamieniczki”.

Cele konkursu:
– zainteresowanie dzieci najbliższym otoczeniem;
– popularyzacja regionu i związanych z nim zabytków.

Organizatorem konkursu buło Przedszkole Nr 56 „Niezapominajka” we Wrocławiu.