WRZESIEŃ 2020- NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Szanowni Państwo!

Uprzejmie prosimy wszystkich Rodziców (zarówno dzieci przyjętych od 1 września 2020 r. jak i  kontynuujących naukę) o wypełnienie niżej wymienionych dokumentów:

1. druk upoważnienia do przyprowadzania/ odbierania dziecka;

2. druk aktualizacji danych

oraz przesłanie ich w terminie do 28.08.2020 r. w formie skanu/ zdjęcia  na adres mailowy: sekretariat.p150@wroclawskaedukacja.pl

Dokumenty do pobrania:

Upoważnienie do odbioru_przyprowadzenia dziecka

Karta aktualizacji danych