WYCIECZKA DO KINA

Dnia 04.12.2017r. grupa II I IV wybrały się na wycieczkę do kina Helios w Magnolia Park. Dzieci miały okazję obejrzeć animowany film pt. „Pierwsza gwiazdka”, który przedstawiał historię małego, odważnego osiołka o imieniu Bo. Uśmiechnięte buzie dzieci oraz pełne przejęcia komentarze były potwierdzeniem dobrze spędzonego przedpołudnia. Celem wycieczki było nie tylko nabywanie umiejętności uczestniczenia w seansie filmowym, ale również kształtowanie nawyku właściwego zachowania się podczas jazdy autokarem i pobytu w kinie oraz stwarzanie sytuacji do zrozumienia takich wartości jak: dobro, prawda, przyjaźń