Wysyłamy album…

W marcu dowiedzieliśmy się, kto jest naszą Drużyną Bliźniaczą na Olimpiadzie Kreatywności i postanowiliśmy się im przedstawić.  Napisaliśmy list do którego każdy z nas dołączył swoje zdjęcie oraz napisał kilka słów o sobie. W ten sposób powstał album o naszej Drużynie, który wysłaliśmy do Drużyny „Mróweczki” z Przedszkola „Baby City” w Warszawie.

 

Album – kliknij   aby   otworzyć