X Edycja…

Dnia 19.10.2015r. odbyła się Gala podsumowująca X edycję projektu edukacyjnego „Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci” za rok szkolny 2014-2015. W trakcie gali nasze Przedszkole po raz kolejny otrzymało dyplom za udział w projekcie.

Projekt ma charakter edukacyjny i zakłada kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci. Celem jest promowanie powtórnego wykorzystania surowców wtórnych, kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego poprzez podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Patronatem projektu jest Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.