ZABAWY GR. I

Dzieci z gr. I chętnie biorą udział w zabawach z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Zabawy te nie tylko ułatwiają wzajemne poznanie się, ale także ćwiczą współdziałanie.