Zajęcia dodatkowe

Przedszkole proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych.

Zajęcia dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci

 

Zajęcia   Muzyczno – teatralne

 

Prowadzący: 

Magdalena Garbat

W zajęciach biorą udział dzieci z wszystkich grup wiekowych.  Ćwiczenia rozwijają u dzieci muzykalność i poczucie rytmu.

 

GIMNASTYKA   OGÓLNO-ROZWOJOWA

Z   ELEMENTAMI   KOREKty

 

 Prowadzący:

Magdalena Belcarz

W zajęciach biorą udział dzieci z wszystkich grup wiekowych.Ćwiczenia mają na celu przeciwdziałanie oraz skorygowanie wad postawy.

 

ZAJĘCIA   LOGOPEDYCZNE

 

 Prowadzący:

Agnieszka Kucharska

W zajęciach biorą udział dzieci z zaburzeniami mowy.

 

 

RELIGIA

 

 Prowadzący:

siostra Honorata Sikora

W zajęciach biorą udział dzieci na wniosek rodziców.

 

„MALI WSPANIALI” – ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI SZTUK WALKI

Prowadzący:

Klaudia Rybyczyńska