Zajęcia dodatkowe

 

Przedszkole proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych.

Zajęcia dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci

 

Zajęcia   UMUZYKALNIAJĄCE   Z   ELEMENTAMI   RYTMIKI,   TAŃCA   I   TEATRU:

 

 

 

W zajęciach biorą udział dzieci z wszystkich grup wiekowych.  Ćwiczenia rozwijają u dzieci muzykalność i poczucie rytmu.

 

GIMNASTYKA   OGÓLNO-ROZWOJOWA

Z   ELEMENTAMI   KOREKty

 

 Prowadzący:

Magdalena Belcarz

W zajęciach biorą udział dzieci z wszystkich grup wiekowych.Ćwiczenia mają na celu przeciwdziałanie oraz skorygowanie wad postawy.

 

ZAJĘCIA   LOGOPEDYCZNE

 

 Prowadzący:

Kamila Kozłowska

W zajęciach biorą udział dzieci z zaburzeniami mowy.

 

RELIGIA

 

 Prowadzący:

siostra Honorata Sikora

 

W zajęciach biorą udział dzieci na wniosek rodziców.