ZAJĘCIA O UNII

Dnia 07.03.2018r. w grupie I. odbyły się zajęcia edukacyjne na temat Unii Europejskiej, które prowadziła Pani Katarzyna Olszewska.

          Podczas zajęć dzieci miały okazję dowiedzieć się czym jest Unia Eu

ropejska,  zapoznać się z wyglądem i symboliką flagi Unii Europejskiej. Na zakończenie wszystkie dzieci samodzielnie projektowały flagi „swoich państw”. Zajęcia były super!!!