Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Uprzejmie informujemy, że w związku obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju wnioski o dofinansowanie wczasów pod gruszą będą zbierane w późniejszym terminie, o którym zostaną Państwo poinformowani osobną wiadomością.