zamierzenia dla gr I

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

TYDZIEŃ I  (04 – 08.01.2021)   “NOWY ROK SIĘ WŁAŚNIE ZACZĄŁ

                                                                                   I Z RADOŚCI WSZYSCY SKACZĄ”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy.

2. Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy).

3. Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia.

4. Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych.

 

 

TYDZIEŃ II  (11 – 15.01.2021)   „ZASYPAŁO CAŁY ŚWIAT,

                                                      NOCĄ ŚNIEŻEK Z NIEBA SPADŁ”

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.

2. Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.

3. Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze.

4. Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci.

5. Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.

 

 

TYDZIEŃ III  (18 – 22.01.2021)   „KOCHAM BABCIĘ KOCHAM DZIADKA BYCIE Z                                                                                     NIMI TO JEST GRATKA”  

                                                 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach.

2. Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych.

3. Umożliwienie własnoręcznego wykonania prezentów.
4. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
5. Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu;

 TYDZIEŃ IV  (25 – 29.01.2021)   CAŁY Z CEGŁY MA DWIE WIEŻE W TYM ZAMKU 

                                                                                       MIESZKALI RYCERZE

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1.Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej architektury;
2.Organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających umiejętność ustalania przebiegu różnych czynności w sytuacjach życiowych (próby planowania pracy w grupie: wyznaczanie celu, planowanie czynności, wykonanie);
3.Rozwijanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań w sytuacjach trudnych (problemowych) oraz umiejętności radzenia sobie w nich (godzenie się z porażką);