zamierzenia dla gr XI

CZERWIEC

Tydzień I- (01.06. – 05.04)  SZUKAMY LATA NA ŁĄCE, W LESIE, NA DRZEWACH I W KWIATACH

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata przyrody.
 2. Rozpoznawanie wybranych gatunków roslin i zwierząt.
 3. Rozwijanie umijętności rozpoznawainia zmian zachodzącyhc w przyrodzie.
 4. Utrwalanie pojęć związnych z ochroną roslin i zwierząt.
 5. Poznawanie tekstów literackich związanych z przyrodą.

Tydzień II- (08.06-12.06)  W ŚWIECIE FANTAZJI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 2.  Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych .
 3.  Poznawanie tekstów literackich  z elementami świata fikcyjnego.
 4.  Kształtowanie umiejętności tworzenia własnych tekstów.
 5. Wdrażanie do rozumienia potrzeb innych.

Tydzień III- ( 15.06 – 19.06) LATO NADCHODZI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1.  Utrwalanie zasad tworzenia zbiorów wg okreslonego kryterium ( np. kolor, wielkość)
 2.  Wdrażanie do dbania o roslinność  oraz zwierzęta.
 3.  Kształtowanie umiejętności rozrózniania roslin będących pod ochroną.
 4. Utrwalanie pojęć “mniej” lub “wiecej” oraz “równo”.
 1.  Poznawianie tekstów literackich  i wypowiadanie się o swoich uczuciach.

Tydzień IV- (22.06-30.06)  ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE,  PO WAKACJACH SPOTKAMY SIĘ  W SZKOLE.

Cele:

 1. Utrwalanie miast znajdujących się w Polsce oraz stron świata.
 2. Poznawanie zasad przebywania w miejscach publicznych.
 3. Wdrażanie do czytania tekstów z poznanych liter.
 4. Kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania po 10.
 5. Utrwalanie miesięcy  oraz pojęć związanych z upływem czasu.
 6. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się w szkole : poznawanie zwyczajów w niej panujących.
 7. Poznawanie tekstów literackich związanych ze szkołą.