zamierzenia dla gr I

 

LIPIEC

 • Omówienie  zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej, przypomnienie  „Kodeksu Przedszkolaka”.
 • Przypomnienie  zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu oraz na przedszkolnym placu zabaw.
 • Uświadamianie niebezpieczeństw w miejscach wakacyjnego wypoczynku.
 • Zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zwracania się do siebie.
 • Kształtowanie nawyku kulturalnego spożywania posiłków.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Umuzykalnianie dzieci.
 • Ćwiczenia spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania oraz klasyfikowania elementów.
 • Nabywanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie oraz zgodnej zabawy.