zamierzenia dla gr I

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE
WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ I  (01 – 04.09.2020)   „WITAMY W PRZEDSZKOLU”

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą.

2. Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi
i współpracy z nauczycielem.

3. Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji.

4. Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

 

TYDZIEŃ II  (07 – 11.09.2020)   „NASZ NOWY PRZYJACIEL”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy.

2. Utrwalanie imion kolegów i koleżanek.

3. Kształtowanie pozytywnego stosunku do książek i literatury dla dzieci.

4. Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi .

5. Rozwijanie sprawności manualnej.

 

 

TYDZIEŃ III  (14 – 18.09.2020)   „NASZE  ZABAWKI”

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1.Poszerzanie wiedzy na temat zabawek.
2.Rozwijanie sprawności manualnej.
3. Rozwijanie sprawności ruchowej.

4. Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.

5. Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy.

 

 

TYDZIEŃ IV  (21 – 25.09.2020)   „W POSZUKIWANIU JESIENI”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie.
2. Utrwalanie podstawowych barw.
3. Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu skarbów jesieni.

4. Rozwijanie umiejętności wokalnych.

5. Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego.

 

TYDZIEŃ V  (28.09. – 02.10.2020)   „JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE”

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Zapoznanie z różnymi owocami oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem.

2. Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych.

3. Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej.

4. Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo- ruchowej.
5. Rozwijanie umiejętności wokalnych.