zamierzenia dla gr XI

PAŹDZIERNIK

Tydzień I- (01.10. – 04.10)  By świat poznać i rozumieć, ćwiczyć zmysły trzeba umieć

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Kształtowanie u dzieci świadomości własnego ciała.
 2. Uświadamianie dzieciom roli poszczególnych zmysłów w percepcji świata.
 3. Rozpoznawanie przez dzieci i nazywanie emocji przeżywanych przez siebie i innych
 4. Rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej
 5. Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „a”, „A
 6. Rozwijanie odpowiedzialności za poszanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.

Tydzień II- ( 07.10 – 11.10) Wiele zasad znamy, bezpieczeństwa przestrzegamy

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele

 1.  Poznanie przez dzieci sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych.
 2.  Przybliżenie dzieciom sytuacji zagrożeń oraz możliwości korzystania z telefonów alarmowych.
 3.  Wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych.
 4.  Zachęcanie dzieci do pomagania w domu w codziennych czynnościach.
 5.  Kształtowanie pojęcia liczby 1.
 6.  Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „m”, „M”.

Tydzień III- (14.10-18.10) Między drzewami przenikają promień słońca, kropla deszczu i jesienna muzyka

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele

 1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią.
 2.  Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody występujące w naturze, literaturze i sztuce.
 3.  Kształtowanie u dzieci orientacji przestrzennej na kartce.
 4.  Zachęcanie dzieci do spędzania czasu na wolnym powietrzu.
 5.  Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „o, O”.

Tydzień IV- (21.10-25.10) W naszej rodzinie miło czas płynie

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Wzmacnianie więzi rodzinnej.
 2. Poznawanie struktury rodziny.
 3. Kształcenie potrzeby podejmowania działań na rzecz własnej rodziny.
 4. Uświadamianie dzieciom potrzeby dbania o miłość i szacunek dla innych.
 5. Kształtowanie pojęcia liczby 2.
 6. Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „t”, „T”.

Tydzień V- (28.10-31.10) Opiekujemy się zwierzętami

Zamierzenia wychowawczo Dydaktyczne

 1.   Uwrażliwianie dzieci na potrzeby zwierząt.
 2.   Kształtowanie potrzeby dbania o zwierzęta.
 3.   Zachęcanie dzieci do pomocy zwierzętom.
 4.   Uświadamianie dzieciom zasad bezpieczeństwa w kontakcie ze zwierzętami.
 5.   Poznawanie form pomocy zwierzętom.