zamierzenia dydaktyczne dla gr I

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK
 
TYDZIEŃ I  (30.09 – 04.10.2019)   „JABŁKA, ŚLIWKI I MORELE, 
                                                          W SADZIE JEST OWOCÓW WIELE”
 
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Zapoznanie z miejscem pochodzenia owoców – sadem.
2. Kojarzenie owoców z drzewami, na których rosną.
3. Poznanie różnych sposobów przechowywania i spożywania owoców.
 
 
TYDZIEŃ II  (07 – 11.10.2019)   „WITAMINY, HOP! DO BRZUSZKA,
                                                     I MARCHEWKA, I PIETRUSZKA”
        
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody.
2. Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych.
3. Kształtowanie intuicji matematycznych.
4. Wyczulenie na regularności w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów.
 
 
TYDZIEŃ III  (14 – 18.10.2019)   „LIŚCIE MALOWANE,
                                                      POD DRZEWAMI ROZSYPANE”
                                                      
 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Dostrzeżenie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu naturalnym.
2. Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo owoców parkowych
i leśnych.
3. Dostrzeżenie różnorodności kształtów i kolorów liści.
4. Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.
 
 
TYDZIEŃ IV  (21 – 25.10.2019)   „LAS SZUMI JESIENNIE, JUŻ ROBI SIĘ SENNIE”
                                                         
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych – mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka.
2. Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów.
3. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej.
4. Rozbudzanie poczucia estetyki.
 

TYDZIEŃ V  (28 – 31.10.2019)   „MAŁY CZŁOWIEK CZY TEŻ DUŻY,
                                                      DOBRZE, GDY POMOCĄ SŁUŻY”
                                                         
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Stwarzanie okazji do czynienia dobrych uczynków.
2. Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości.
3. Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania.
4. Tworzenie miłej atmosfery i przyjaznych stosunków wśród dzieci.