zamierzenia dydaktyczne dla gr I

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W GR. I

Październik

TYDZIEŃ I „ Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zapoznanie z miejscem pochodzenia owoców – sadem.
 • Kojarzenie owoców z drzewami na których rosną.
 • Poznanie różnych sposobów przechowywania i spożywania owoców.

TYDZIEŃ II „Witamy, hop! do brzuszka i marchewka i pietruszka”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poszerzenie wiedzy z dziedziny przyrody.
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych
 • Kształtowanie intuicji matematycznych.
 • Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów.

TYDZIEŃ III  „Liście malowane, pod drzewami rozsypane”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu naturalnym
 • Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo owoców parkowych i leśnych.
 • Dostrzeganie różnorodności kształtów i kolorów liści.
 • Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

TYDZIEŃ IV „Las szumi jesiennie, już robi się sennie”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych – mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka.
 • Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej,
 • Rozbudzanie poczucia estetyki.