zamierzenia dydaktyczne dla gr I

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY

 

 

TYDZIEŃ I  (03 – 07.02.2020)   „DO SKLEPÓW WYRUSZAMY,
                                                    GDY ZAKUPY ZROBIĆ MAMY”

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych.
 2. Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola.
 3. Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy.
 4. Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu.

 

TYDZIEŃ II  (10 – 14.02.2020)   „FERIE TO JEST SUPER SPRAWA,
                                                     ODPOCZYNEK I ZABAWA”

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.
 2.  Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.
 3. Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych i zabawach na śniegu.

 

TYDZIEŃ III  (17 – 21.02.2020)   „PODRÓŻOWAĆ KAŻDY MOŻE:
                                                       NA ROWERZE, NA MOTORZE”

 

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu.
 2. Składanie prostych konstrukcji z papieru.
 3. Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych.
 4. Rozwijanie zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

 

TYDZIEŃ IV  (24 – 28.02.2020)   „TAKI NASTRÓJ JEST W TEATRZE,
                                                        ŻE ZACHWYCAM SIĘ, GDY PATRZĘ ”


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału.
 2. Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.
 3. Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.