zamierzenia dydaktyczne dla gr I

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W GRUPIE I

GRUDZIEŃ

 TYDZIEŃ I: Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.

• Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.

• Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze.

• Poznanie najlepszych utworów literatury dla dzieci.

• Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym. 

TYDZIEŃ II Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek i czystość w nim panujące.

• Poznanie czynności gospodarczych wykonywanych w domu.

• Zaangażowanie w czynności prospołeczne.

TYDZIEŃ III W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wprowadzenie świątecznego nastroju.

• Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Naradzenia.

• Estetyczne wykonywanie ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego i sali.

• Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem.