Zamierzenia dydaktyczne dla gr II

MARZEC

TYDZIEŃ  I ( 26.02-02.03)  CZY  TO  SIOSTRA,  CZY  TO  BRAT,  KOLOROWY  Z  NAMI  ŚWIAT

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 1. Utrwalenie pojęcia para.
 2. Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.
 3. Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze
  użyteczno-dekoracyjnym.
 4. Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie.


TYDZIEŃ II  (05.03– 09.03.2018)   KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 1. Poznanie podstawowych zachowań proekologicznych- uwrażliwianie  dzieci na zachowanie czystości w otoczeniu, poznanie zasad pielęgnacji roślin.
 2. Kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, jak i w domu (zabawy ruchowe, spacery, wybrane dyscypliny sportowe, gimnastyka).
 3. Kształtowanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej, słuchowej.
 4. Kształtowanie postawy prozdrowotnej; zwrócenie uwagi na walory odżywcze i smakowe warzyw i owoców, zachęcanie do spożywania różnorodnych posiłków.
 5. Zapoznanie ze sposobami odzyskiwania surowców i odpadów, wdrażanie do segregacji śmieci, rozumienie pojęcia: recykling.

 

TYDZIEŃ  III  (12.03-16.03)  WIOSNA  ZARAZ  TU  PRZYBĘDZIE,  KOLOROWO  BĘDZIE  WSZĘDZIE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 1. Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.
 2. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku.
 3. Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.
 4. Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego.

TYDZIEŃ  IV  (19.03-23.03)  SŁYCHAĆ  ŚPIEW  WŚRÓD  DRZEW  I  CHMUR,  TO   ARTYSTÓW  PTASICH  CHÓR

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 1. Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.
 2. Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.
 3. Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych.
 4. Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.


TYDZIEŃ  V  (26.03-30.03)  SZYBKO  BIEGNIE  KAŻDY  DZIEŃ,  ROSNĘ  SZYBKO,  DUŻO  WIEM 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 1. Dostrzeganie zmian we własnej osobie.
 2. Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego Ja.
 3. Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.
 4. Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat.