Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne w grupie II

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

 

TYDZIEŃ I  (30.03.– 03.04.2020)   „KOLORY WIOSNY”

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności twórczej.

2. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

3. Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie.

4. Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego.

 

 

TYDZIEŃ II  (06 – 10.04.2020)   „WIELKANOCNE TO PISANKI, 

                                                      WYKLEJANKI, MALOWANKI”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.

2. Zapoznanie z budową jajka.

3. Przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta.

4. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

 

TYDZIEŃ III  (13 – 17.04.2020)   „NA WSI ZAWSZE JEST WESOŁO,, 

                                                       TYLE PÓL I ZWIERZĄT WKOŁO”

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka.

2. Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku.

3. Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta.

4. Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka.

 

 

TYDZIEŃ IV  (20 – 24.04.2020)   „STOP! ZABRANIAM! ZAKAZUJĘ!

                                                       ŚMIECI W WORKI SIĘ PAKUJE”

                                                         

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie.

2. Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.

3. Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia.

4. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

 

TYDZIEŃ V  (27 – 30.04.2020)   „NIGDY NIE BÓJ SIĘ LEKARZA, 

                                                      GDY CHOROBA SIĘ PRZYDARZA ”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.

2. Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.

3. Podkreślanie roli właściwego odżywiania się.

4. Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich.

5. Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby.

6. Podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi.