Zamierzenia dydaktyczne dla gr II

MAJ

Tydzień I- (07.05-11.05) Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie
 2. Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony
 3. Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia
 4. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

Tydzień II- (14.05-17.05) Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu.
 2.  Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
 3.  Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.
 4. Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

Tydzień III- (21.05-25.05) Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt – owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt.
 2. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.
 3. Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.
 4. Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

Tydzień IV- (28.05-01.06) Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne.
 2. Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
 3. Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności.
 4. Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.
 5. Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.