Zamierzenia dydaktyczne dla gr II

GRUDZIEŃ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Tydzień I (04.12.-08.12)- Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

Cele:

 1. Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu
 2. Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci
 3. Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabaw badawczych
 4. Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci
 5. Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Tydzień II (11.12-15.12)- Porządkami czas się zająć, goście zaraz przybywają

Cele:

 1. Rozwijanie poczucia  odpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu
 2. Pogłębianie w dzieciach uczucia przywiązania do rodziny, potrzeby niesienia pomocy na miarę możliwości
 3. Wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata (węch, dotyk)
 4. Doskonalenie wypowiedzi ustnych, prezentowanie własnych doświadczeń i własnego punktu widzenia

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Tydzień III (18.12-22.12)- W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

Cele:

 1. Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Narodzenia
 2. Stworzenie okazji wielozmysłowego poznawania otaczającego świata (dotyk, węch)
 3. Wdrażanie do estetycznego wykonywanie ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego i sali
 4. Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem przez uczestnictwo w uroczystości grupowej

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Tydzień IV(27.12-29.12)- Święta, święta i po świętach

Cele:

 1. Rozwijanie dłuższych wypowiedzi związanych z literaturą dziecięcą
 2. Wzbogacanie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci
 3. Wdrażanie dzieci do obserwacji poprzez zabawy badawcze