Zamierzenia dydaktyczne dla gr II

PAŹDZIERNIK

Tydzień I  ( 02.10-06.10) Przyjaciele Zwierząt

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

1.Poznanie wyglądu i życia zwierząt domowych, leśnych, hodowlanych, egzotycznych.

2.Kształtowanie pozytywnej postawy wobec zwierząt i uświadomienie, że zwierzę to żywa istota, która ma swoje prawa i należy o nią dbać.

3.Rozwijanie wrażliwości na krzywdę zwierząt bezdomnych.

 

Tydzień II (09.10-13.10) Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

1.Zapoznanie się dzieci z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia.

2.Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych.

3.Doskonalenie umiejętności przeliczania  w zakresie dostępnym dzieciom.

 

Tydzień III (16.10-21.10) Witaminy, hop do brzuszka, i marchewka i pietruszka

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

1.Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody.

2.Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonywania prac plastycznych.

3.Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem oraz sposobami wykorzystania warzyw.

 

Tydzień IV (23.10-27.10) Liście malowane, pod drzewami rozsypane

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

1.Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z aktualną porą roku.

2.Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych oraz ich piękno.

3.Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

 

Tydzień V (30.10-03.11) Las szumi jesiennie, już robi się sennie

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

1.Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody.

2.Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów.

3.Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej.

4.Rozbudzanie estetyki.