Zamierzenia dydaktyczne dla gr III

                             ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W GR. III

Tydzień 02-06.03.2020  „Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Utrwalanie pojęcia „para” .
 • Uświadamianie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.
 • Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno- dekoracyjnym.
 • Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.

Tydzień 09-13.03.2020  „Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.
 • Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownika.
 • Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.

Tydzień 16-20.03.2020  „Słychać śpiew wśród drzew i chmur- to artystów ptasich chór”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zamian i pogłębiania wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.
 • Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.
 • Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.

Tydzień 23-27.03.2020  „Szybko biegnę każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe).
 • Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”.
 • Uświadamianie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.
 • Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat.