Zamierzenia dydaktyczne dla gr III

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ 2021

Tydzień I (01.09.2021 – 10.09.2021)

Temat tygodnia: Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas!

 

• Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.

• Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.

• Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.

• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.

• Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

 

Tydzień II (13.09.2021 – 17.09.2021)

Temat tygodnia: W moim domu nie nudzi się nikomu.

 

• Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

• Nauka bezpiecznego poruszania się po schodach.

• Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę i porządki po zabawie.

• Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do roślin i zwierząt.

 

Tydzień III (20.09.2021 – 24.09.2021)

Temat tygodnia: Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

 

• Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.

• Poznanie ogrodu przedszkolnego i zasad tam obowiązujących.

• Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.

• Doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia.

 

Tydzień IV (27.09.2021 – 01.10.2021)

Temat tygodnia: Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie.

 

• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.

• Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.

• Wdrażanie do samodzielności.

• Uwrażliwienie na estetyczny wygląd.

 

♫♫♫

„Piosenka na powitanie”

Podajmy sobie ręce i zróbmy duże koło,

Zabawą i piosenką witamy się wesoło.

Podajmy sobie ręce i zróbmy duże koło,

Zabawą i piosenką witamy się wesoło.

 

„Miś w przedszkolu”

 

Pewien bardzo mały miś

Do przedszkola przyszedł dziś.

I powiedział mi do uszka,

Że najlepiej jest w maluszkach.

 

Pewien bardzo mały miś

Do przedszkola przyszedł dziś.

Wszyscy bardzo Cię lubimy:

Popatrz misiu, jak tańczymy!