Zamierzenia dydaktyczne dla gr III

                             ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W GR. III

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

 

TYDZIEŃ  01- 05.06.2020   Z KOŃCA ŚWIATA CZY ZZA ŚCIANY, TO PRZYJACIEL NASZ KOCHANY

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka
 • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne

 

TYDZIEŃ 08- 12.06.2020   COŚ SIĘ SKRADA, COŚ SZELEŚCI, DŻUNGLA STO TAJEMNIC MIEŚCI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownika

 • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego- egzotycznego

 • Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy

 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym

 • Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci

TYDZIEŃ  15- 19.06. 2020  KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 • Wprowadzanie dzieci w świat literatury, rozbudzenie wyobraźni

 • Budzenie zaciekawienia książką

 • Nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowania

 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

TYDZIEŃ  22- 26. 06. 2020  GÓRY, MORZE, WIEŚ, JEZIORO, GDZIE RODZICE NAS ZABIORĄ?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne

 • Dostarczanie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów

 • Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, yć i doznań

 • Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji