Zamierzenia dydaktyczne dla gr III

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

CZERWIEC

Tydzień I (04.06.2018 – 08.06.2018)

Temat tygodnia:Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany.

• Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.

• Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.

• Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

 

 

Tydzień II (11.06.2018 – 15.06.2018)

Temat tygodnia: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

• Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.

• Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.

• Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.

• Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.

• Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.

 

 

Tydzień III i IV (18.06.2018 – 30.06.2018)

Temat tygodnia: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

• Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.

• Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.

• Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.

• Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.

 

 

 

 

„Lato”

 

1. Boso stąpa ciepłe lato
w kapeluszu złotym,
na pływanie w morzu zaraz
nabieram ochoty.

 
Ref.: Biegnie lato w mocnych butach
po górach, po szczytach
i promyki do plecaka
zielonego chwyta.

 
2. Pływa lato po jeziorach,
łapie wiatr we włosy,
dmucha w żagle całe białe,
niesie śpiewu głosy.

 
Ref.: Chodzi lato, stąpa cicho
pomiędzy drzewami,
może sarnę w lesie spotka,
zobaczycie sami.

 

„Piłka i chmurki”

1. Leci piłka w górę, uderzyła w chmurę;
a na chmurze niebieskiej spały małe pieski,
a na chmurze niebieskiej spały małe pieski.
Hau, hau, hau!

 

 
2. Leci piłka w górę, uderzyła w chmurę;
a na chmurze czerwonej bujały się wrony,
a na chmurze czerwonej bujały się wrony.
Kra, kra, kra!

 

 
3. Leci piłka w górę, uderzyła w chmurę;
a na chmurze zielonej słoń zbudował domek,
a na chmurze zielonej słoń zbudował domek.
Tu, tu, tu!

 

4. Leci piłka w górę, uderzyła w chmurę;
a z tej chmury różowej pada deszcz na głowę,
a z tej chmury różowej pada deszcz na głowę.
Kap, kap, kap!