Zamierzenia dydaktyczne dla gr III

                             ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W GR. III

Tydzień I  „Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Stwarzanie okazji do czynienia dobrych uczynków.
 • Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości.
 • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania.
 • Tworzenie miłej atmosfery i przyjaznych stosunków wśród dzieci.

Tydzień II  „Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej.
 • Budowanie prostych konstrukcji latających.
 • Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki, dętych.
 • Bogacenie czynnego słownika dzieci.

Tydzień III  „Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych.
 • Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych.
 • Bogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych.

Tydzień IV  „Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią.
 • Doskonalenie znajomości kolorów i barw.
 • Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia.
 • Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.