Zamierzenia dydaktyczne dla gr IV

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK 2020

Tydzień I- (05-09.10) WITAMINY HOP! DO BRZUSZKA, I MARCHEWKA, I PIETRUSZKA

 

 1. Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;
 2. Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;
 3. Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncertowania uwagi na zadaniu;
 4. Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników);
 5. Rozumienie sensu wymiany i respektowanie w sytuacji kupna i sprzedaży umowy typu: wymiana jedne za jednego, jeden do dwóch, jeden do trzech.

 

Tydzień II- (12-16.10) LIŚCIE MALOWANE, POD DRZEWEM ROZSYPANE

 

 1. Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody ( zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze;
 2. Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;
 3. Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;
 4. Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania;
 5. Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce.

 

Tydzień III- ( 19-23.10) LAS SZUMI JESIENNIE, JUŻ ROBI SIĘ SENNIE

 

 1. Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami);
 2. do zgodnej pracy w zespole;
 3. Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;
 4. Rozwijanie rozumowania drogą analogii;
 5. Zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych ( rozwijanie inteligencji emocjonalnej przez zabawy).

 

Tydzień IV- (26-30.10) MAŁY CZŁOWIEK CZY TEŻ DUŻY, DOBRZE, GDY POMOCĄ SŁUŻY

 

 1. Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postaw niesienia pomocy potrzebującym;
 2. Zapoznanie dzieci ze specyfikacją zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;
 3. Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych ( budowanie poczucia własnej wartości);
 4. Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;
 5. Rozwijanie myślenia przyrodniczo-skutkowego i kreatywności;
 6. Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych;
 7. Rozwijanie słuchu fonematycznego.