Zamierzenia dydaktyczne dla gr IV

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W GR. IV

PAŹDZIERNIK

I Tydzień – Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

 • Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem;
 • Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej;
 • Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom;
 • Posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych.
 • Kojarzenie owoców z drzewami, na których rosną.
 • Poznanie różnych sposobów przechowywania i spożywania owoców

II Tydzień – Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

 • Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;
 •  Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;
 •  Kształtowanie intuicji matematycznej;
 • Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;
 • Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania.

III Tydzień – Liście malowane, pod drzewami rozsypane

 • Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;
 • Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno;
 • Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

IV Tydzień –  Las szumi jesiennie, już robi się sennie

 • Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka);
 • Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
 • Rozbudzanie poczucia estetyki;
 • Wdrażanie do poszanowania przyrody.