Zamierzenia dydaktyczne dla gr IV

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W GR. IV

LUTY     

I. Temat tygodnia: Ferie to jest supersprawa, odpoczynek i zabawa

• Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;

• Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;

• Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych;

• Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów;

• Kształtowanie umiejętności tworzenia prac plastycznych inspirowanych utworem literackim

II. Temat tygodnia: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

• Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu;

• Składanie prostych konstrukcji z papieru unoszących się w powietrzu i na wodzie;

• Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych;

• Rozwijanie zdolności uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób

III. Temat tygodnia: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

• Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiałów;

• Poszerzanie wiedzy dzieci o teatrze, szczególnie o teatrze lalkowym;

• Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role;

• Wyodrębnianie cech wspólnych lalek teatralnych i różnic między nimi.

IV. Temat tygodnia: Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

• Utrwalenie pojęcia para;

• Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny;

• Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym;

• Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie