Zamierzenia dydaktyczne dla gr IV

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W GR. IV

MARZEC

 

TYDZIEŃ I „Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat”

* Utrwalanie pojęcia „para”

* Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny;

* Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie;

 

TYDZIEŃ II „Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie”

* Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;

* Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosna i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku;

* Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego;

* Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa;

 

TYDZIEŃ III „Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór”

* Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii;

* Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;

* Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych;

 

TYDZIEŃ IV „Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem”

* Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe)

* Uświadamianie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu;

* Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat;

 

TYDZIEŃ V „Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło”

* Uświadamianie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do wyżywienia człowieka;

* Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych;

* Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich

* Ćwiczenia prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego i artykulacyjnego.