Zamierzenia dydaktyczne dla gr IV

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LIPIEC

 

 • Przypomnienie / omówienie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej – „Kodeks Przedszkolaka”.
 • Przypomnienie / omówienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu / w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie nawyku kulturalnego spożywania posiłków.
 • Kształtowanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • Zwracanie uwagi na systematyczne i właściwe mycie rąk.
 • Zachęcanie do czynnego wypoczynku w czasie wakacji.
 • Uświadomienie zagrożeń związanych z wakacyjnym wypoczynkiem.
 • Rozwijanie zainteresowań książkami.
 • Rozwijanie zmysłów, dbanie o zmysły.
 • Uogólnianie i rozwijanie twórczego myślenia przy rozwiązywania zagadek.
 • Rozwijanie aktywności plastycznej dziecka.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach.
 • Porównywanie liczebności zbiorów.
 • Utrwalenie poznanych figur geometrycznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu artykulacyjnego.