Zamierzenia dydaktyczne dla gr IV

           MARZEC

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

TYDZIEŃ I (CZY SIOSTRA ,CZY BRAT ,KOLOROWY Z NIMI ŚWIAT)

1.Utrwalenie pojęcia para;

2. Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny;

3. Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze  użyteczno – dekoracyjnym;

4. Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwe szerokim zakresie.

 

TYDZIEŃ II (WIOSNA  ZARAZ TU PRZYBĘDZIE, KOLOROWO BĘDZIE WSZĘDZIE)

1.Rozwijanie podstawowych umiejętności  z zakresu uprawy i hodowli roślin;

2.Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku;

3.Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa;

4.Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa;

5. Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego.

 

TYDZIEŃ III (SŁYCHAĆ ŚPIEW WŚRÓD DRZEW I CHMUR, TO ARTYSTÓW PTASICH CHÓR)

1. Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii;

2.Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;

3.Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych;

4.Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów literackich.

 

 

TYDZIEŃ IV (SZYBKO BIEGNIE KAŻDY DZIEŃ, ROSNĘ SZYBKO, DUŻO WIEM)

1.Dostrzeganie zmian we własnej osobie(cechy jakościowe i ilościowe);

2.Kształtowanie intuicji związanych z relatywizmem i upływem czasu oraz umiejętności posługiwania się określeniami czasu;

3.Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego Ja;

4.Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu;

5.Doskonalenie umiejętności budowania wielozadaniowej wypowiedzi na konkretny temat.