Zamierzenia dydaktyczne dla gr IV

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W GR. IV

WRZESIEŃ

TYDZIEŃ I „Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas”

 • Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.
 •  Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.
 • Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

TYDZIEŃ II „W moim domu nie nudzi się nikomu”

 • Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.
 •  Nauka bezpiecznego poruszania się po schodach.
 • Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę i porządki po zabawie.
 • Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do roślin i zwierząt.

TYDZIEŃ III  „Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!”

 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.
 • Poznanie ogrodu przedszkolnego i zasad tam obowiązujących.
 • Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.
 •  Doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia.

TYDZIEŃ IV „Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie”

 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.
 • Uwrażliwienie na estetyczny wygląd.