Zamierzenia dydaktyczne dla gr IX

 

Luty – Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 1. ( 04.02 – 08.02.2019 r.)   Gdzieś daleko, za zaśnieżoną górą i zamarzniętą rzeką
 • Przybliżenie dzieciom warunków życia na biegunie północnym i południowym.
 • Zapoznanie dzieci ze zwierzętami polarnymi.
 • Kształtowanie u dzieci wrażliwości na dobro, piękno, prawdę.
 • Kształtowanie u dzieci opiekuńczości i odwagi.
 • Rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „s”, „S”.

 

 

 

 1. ( 11.02 – 15.02.2019 r.)  To poważna sprawa – mamy swoje prawa!
 • Wdrażanie dzieci do poszanowania własności swojej, cudzej oraz do odpowiedzialności za realizację obowiązków.
 • Kształcenie u dzieci umiejętności przewidywania następstw różnych działań.
 • Uświadamianie dzieciom konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach wywołujących poczucie zagrożenia.
 • Kształtowanie pojęć związanych z miarą „długi – krótki”, „szeroki – wąski”.
 • Wdrażanie do zachowań świadczących o tolerancji i akceptowaniu innych.
 • Kształcenie umiejętności klasyfikowania obiektów.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „w”, „W”.

 

 

 

 1. ( 18.02 – 22.02.2019 r.)  W świecie baśni i bajek
 • Zapoznanie dzieci z wybranymi utworami literackimi oraz ich adaptacjami filmową i rysunkową.
 • Doskonalenie umiejętności odróżniania akcji od zdarzeń rzeczywistych.
 • Rozbudzanie u dzieci zainteresowania dziecięcymi czasopismami.
 • Rozwijanie twórczego myślenia.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 10.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „g”, „G”.

 

 

 

 

 1. ( 25.02 – 01.03. 2019 r.)   Gotowi do jazdy? – Znamy różne pojazdy
 • Wzbogacenie wiadomości dzieci o treści z zakresu transportu lądowego, powietrznego i wodnego.
 • Zapoznanie dzieci z samochodami o specjalnym przeznaczeniu.
 • Zachęcanie dzieci do dzielenia się doświadczeniami związanymi z podróżami krajowymi i zagranicznymi.
 • Zapoznanie dzieci ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach w podróży.
 • Uwrażliwianie dzieci na kulturę osobistą w miejscach publicznych oraz dbanie o czystość w miejscach tymczasowego pobytu.
 • Kształtowanie u dzieci pojęć związanych z określeniem wagi „ciężki”, ”cięższy”, „najcięższy”.