Zamierzenia dydaktyczne dla gr IX

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2017

Tydzień I:

Pomagamy zwierzętom:

-prezentacja zwierząt, które zapadają w sen zimowy,

-ukazanie sposobów pomocy zwierzętom w trudnym dla nich czasie,

-kształtowanie umiejętności posługiwania się przez dzieci pojęciami przeciwstawnymi,

-wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „D”, „ d”, „ y”,

-kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.

 

Tydzień II:

Wszystko wokół nas się zmienia – poznajemy urządzenia”

-Prezentacjadomowychurządzeńtechnicznychułatwiającychludziomżycie.

-Zwrócenie uwagi dzieci na postęp techniczny.

-Kształtowanie u dzieci  umiejętności bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń elektrycznych.

-Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wybranych wynalazków.

-Kształtowanie pojęcia liczby5.

-Wprowadzenie litery drukowaneji pisanej „u”, „U”.

Tydzień III:

Święta za pasem , w domu pachnie lasem”

-Zachęcanie dzieci do udziału w przygotowaniach do świąt.

-Przybliżenie dzieciom zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami

-Nauka śpiewania kolęd i pastorałek.

-Kształtowanie pojęcia liczby „0”.

-Zachęcanie dzieci do wspólnego i rodzinnego śpiewania kolęd.

-Kształcenie u dzieci potrzeby spędzania świąt w gronie rodzinnym

Tydzień IV:

Od ziemi aż do nieba na żywioły uważać trzeba”

-Przybliżenie dzieciom pozytywnych i negatywnych skutków żywiołów.

-Kształcenie u dzieci umiejętności rozpoznawania stanów skupienia wody w przyrodzie.

-Kształcenie umiejętności dostrzegania obiegu wody w przyrodzie.

-Rozbudzanie zainteresowań dzieci eksperymentowaniem poprzez prowadzenie zabaw badawczych.

-Zapoznanie dzieci z tradycją świętowania na zakończenie roku.

-Kształtowanie pojęcia liczby 6.