Zamierzenia dydaktyczne dla gr IX

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 TYDZIEŃ I: Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

- Zapoznanie dzieci z tradycją świąt wielkanocnych;

- Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczenia i porównania liczby elementów w zbiorze;

 

- Rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi i wykonywania prac użytecznych.

 

TYDZIEŃ II: Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól izwierząt wkoło

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

- Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych (uświadamianie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi     to człowiekowi);

 

- Wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów;

 

- Umożliwianie zdobywania, doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym.

 

TYDZIEŃ III: Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

- Kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia;

 

- Zapoznanie z zawodem lekarza, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia;

 

- Rozwijanie zdolności kodowania i dekodowania informacji za pomocą symboli          i słów.

- Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody                i obowiązku dbania o nią;

 

- Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczenia środowiska naturalnego               (wody, gleby, powietrza);

 

- Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie.

TYDZIEŃ IV: Stop! Zabraniam! Zakazuje! Śmieci w worki się pakuje!

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

- Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody                i obowiązku dbania o nią;

- Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczenia środowiska naturalnego               (wody, gleby, powietrza);

- Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie.