Zamierzenia dydaktyczne dla gr IX

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE                                                                                          W GR. IX

 

 

Tydzień I „ My Polacy”

 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
 • Zaznajomienie z symbolami narodowymi.
 • Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w uroczystościach z okazji świąt narodowych.
 • Prezentacja wiedzy na temat organizacji dziecięcych – zuchy, harcerze.
 • Zapoznanie z legendami i wybranymi wydarzeniami z historii Polski.
 • Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „i”, „I”.

 

Tydzień I „ Jesienne piosenki śpiewamy i na instrumentach gramy”

 • Utrwalenie nazw instrumentów perkusyjnych.
 • Kształcenie umiejętności ilustrowania wiersza dźwiękami instrumentów perkusyjnych.
 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie późną jesienią.
 • Rozpoznawanie ptaków odlatujących i pozostających na zimę.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 3.
 • Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „l”, „L”.

 

Tydzień III „ Kto nam powie, jak trzeba dbać o zdrowie”

 • Utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń do dbania o czystość.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się.
 • Wdrażanie do higienicznego stylu życia.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 4.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „e”’ „E”.
 • Kształcenie umiejętności akceptowania różnorodności wyglądu,zachowania,gustów i potrzeb rówieśników.
 • Uwrażliwianie dzieci na przestrzeganie zasad zachowania się wobec przyjaciół.
 • Kształcenie umiejętności zgodnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
 • Zachęcanie dzieci do brania udziału w grach i zabawach sportowych z zachowaniem zasad fair play.

 

Tydzień IV „ Przygotowanie zwierząt do zimy”

 • Poznawanie przez dzieci sposobów przygotowania się zwierząt do zimy.
 • Uwrażliwienie dzieci na pomaganie ptakom w związku z trudnymi warunkami ich bytowania zimą.
 • Prezentacja możliwości pomagania przetrwania zimy przez  zwierzęta.
 • Prezentacja zwierząt, które zapadają w sen zimowy.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „d”, „D”, „y”.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami przeciwstawnymi.