Zamierzenia dydaktyczne dla gr IX

 

 

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE  NA  MARZEC  2020 r.

 

 

TYDZIEŃ  I. ZIEMIA – BŁĘKITNA  PLANETA

 1. Wie, że ziemia to planeta, interesuje się kosmosem.
 2. Uświadamia sobie, że Ziemia nie zawsze tak wyglądała jak obecnie
 3. Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatorów pozawerbalnych
 4. Doświadcza bodźców płynących z otoczenia, poznaje świat poprzez zmysły
 5. Przejawia w stosunku do roślin troskę i chęć zajmowania się nimi.

 

 

TYDZIEŃ  II. DOOKOŁA ŚWIATA

 1. Zna zabytki i lub miejsca charakterystyczne dla Chin
 2. Wzbogaca swoją wiedzę o ciekawostki dotyczące ludzi, miejsc, zwierząt Afryki
 3. Kształtuje tolerancję wobec innych ludzi pomimo różnic w wyglądzie, zwyczajach, języku
 4. Zna nazwy i wygląd zwierząt zamieszkujących kontynent, wskazuje ich charakterystyczne cechy
 5. Wzbogaca swoją wiedzę o Antarktydzie

 

 

TYDZIEŃ  III. WYPRAWA  W  KOSMOS

 1. Zna podstawowe wiadomości na temat kosmosu
 2. Potrafi odczytać nazwy planet
 3. Opowiada o swoich wrażeniach związanych z eksperymentowaniem
 4. Wyraża rozumienie świata za pomocą intencjonalnego ruchu.

 

 

TYDZIEŃ IV. CHRONIMY  PRZYRODĘ

 1. Potrafi ocenić wpływ działania przedmiotu na jakość powietrza
 2. Wie jakie znaczenie dla jakości powietrza mają drzewa
 3. Wie jak można przerobić przedmioty, aby nadawały się do powtórnego użytku
 4. Segreguje śmieci ze względu na tworzywo
 5. Rozumie swoją rolę w utrzymywaniu czystości na Ziemi
 6. Wie jak należy dbać o Ziemię.