Zamierzenia dydaktyczne dla gr IX

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W GR. IX PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ IBy świat poznać i rozumieć, ćwiczyć zmysły trzeba umieć”

 

Cele:

 • opowiada historyjkę obrazkową (IV.5)
 • nazywa części ciała, rozróżnia prawą i lewą stronę (IV.14)
 • rysuje postać ludzką (IV.8)
 • wyróżnia pierwszą głoskę w wyrazie (IV.2)
 • rozpoznaje literę „a”, „A” i identyfikuje ją z głoską „a” (IV.2, IV.4)

 

 

TYDZIEŃ II „Między drzewami przemyka promień słońca, krople deszczu i jesienna muzyka”

Cele:

 • prawidłowo artykułuje słowa (IV.2)
 • tworzy akompaniament do piosenki (IV.7)
 • odczytuje symbole pogody (IV.9)
 • rozpoznaje literę „o”, „O” i identyfikuje ją z głoską „o” (IV.2, IV.4)
 • rysuje wzory po śladzie (IV.8)
 • szacuje ciężar przedmiotów (IV.11)

 

 

TYDZIEŃ III „Wiele zasad znamy, bezpieczeństwa przestrzegamy”

Cele:

 • zna zasady dotyczące zachowania się w czasie wizyt towarzyskich (III.1, III.4, III.5)
 • identyfikuje liczbę 1 z cyfrą (IV.15)
 • rozpoznaje literę „m”, „M” i identyfikuje ją z głoską „m” (IV.2, IV.4)
 • czyta sylaby i wyrazy zbudowane z poznanych liter (IV.4)
 • zna zasady bezpieczeństwa i wie, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach

(II.7)

 

TYDZIEŃ IV „W naszej rodzinie miło czas płynie”

 

Cele:

 • zna i stosuje zasady dotyczące zachowania się w domu, w przedszkolu (III.1, III.4, III.5)
 • identyfikuje liczbę 2 z cyfrą (IV.15)
 • rozpoznaje literę „t”, „T” i identyfikuje ją z głoską „t” (IV.2, IV.4)
 • czyta sylaby i wyrazy zbudowane z poznanych liter (IV.4)
 • wie, czym są więzi rodzinne i rozumie ich znaczenie