Zamierzenia dydaktyczne dla gr IX

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE                                                     W GR. X       WRZESIEŃ

TYDZIEŃ IRok szkolny zaczynamy, a więc książki zabieramy”

Cele:

- zna i stosuje wybrane zasady zgodnego współżycia w grupie, korzystania z toalety, spożywania posiłków

- bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat

- wykonuje prace plastyczne

- liczy elementy, ustala liczebność

- rozpoznaje kierunki w przestrzeni oraz na płaszczyźnie

- łączy przyczynę ze skutkiem i ustala kolejność zdarzeń historyjki obrazkowej

-dzieli zdania na wyrazy

 

 

 

TYDZIEŃ II „Wspominamy wakacyjny czas: morze, góry i zielony las”

Cele:

- poprawnie formułuje dłuższe wypowiedzi

- dostrzega zagrożenia płynące ze strony natury

- klasyfikuje elementy według podanego kryterium

- wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku

- odczytuje informacje zapisane za pomocą symboli

- odczytuje globalnie wyrazy

 

 

 

 

TYDZIEŃ III „Co nam jesień w koszu niesie?”

Cele:

- klasyfikuje elementy według jednej i więcej cech, tworzy zbiory

- rozpoznaje i nazywa zjawiska pogodowe

- określa kierunki na kartce

- porównuje liczebność zbiorów

 

 

 

 

TYDZIEŃ IV „Wiemy, gdzie mieszkamy”

Cele:

 - przedstawia się i podaje podstawowe informacje o sobie

- łączy skutek z przyczyną i ustala kolejność zdarzeń historyjki obrazkowej

- rozpoznaje wybrane litery

- wie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia