Zamierzenia dydaktyczne dla gr V

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Maj 2021

 

Tydzień I Jestem Polakiem i Europejczykiem.

Kształtowanie poczucia przynależności do narodu i kraju – wdrażanie do poczucia odrębności narodowej.

Zapoznanie z legendami z różnych rejonów Polski.

Rozwijanie świadomości bycia Europejczykiem.

Zapoznanie z wybranymi strojami regionalnymi oraz melodiami wybranych tańców ludowych.

Nauka wybranego tańca ludowego.

Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.

Kształcenie umiejętności mierzenia długości.

 

Tydzień I I Wiosna do nas przybywa – swe kolory odkrywa.

Wzbogacanie wiedzy na temat prac wiosennych wykonywanych przez ludzi w ogrodzie.

Prezentacja wybranych gatunków roślin i zwierząt – mieszkańców łąki.

Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywanie wybranych roślin i zwierząt.

Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną – w świecie roślin i zwierząt.

Kształcenie umiejętności rozwiązywania i układania zadań tekstowych.

Kształcenie umiejętności układania i odczytywania działań arytmetycznych.

 

 

Tydzień III Praca różnych ludzi – poznajemy wybrane zawody.

 

Zapoznanie z pracą wybranych osób z przedszkola (szkoły).

Obserwacja pracy ludzi w wybranym zawodzie, np. aptekarza, urzędnika pocztowego, policjanta, piekarza, krawca, fryzjera.

Kształtowanie postawy poszanowania pracy różnych osób.

Prezentacja drogi listu od nadawcy do adresata – kształcenie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.

Gromadzenie doświadczeń w zakresie tworzenia kolekcji.

Zaznajomienie z różnymi narzędziami pomiaru długości.

 

Tydzień  IV Na święto Mamy i Taty niech będzie program bogaty.

Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat roli rodziców w rodzinie.

Wdrażanie do kulturalnego prowadzenia rozmowy – uważne słuchanie wypowiedzi innych, włączanie się do rozmowy.

Zachęcanie do rozmów na temat więzi emocjonalnych łączących członków rodziny.

Dostrzeganie czynności wykonywanych przez rodziców na rzecz organizacji życia codziennego dla wszystkich członków rodziny.

Kształcenie umiejętności recytowania wierszy i śpiewania piosenek związanych z tematem zajęć.

Zachęcanie do planowania czynności, które doprowadzą do celu.

Dostrzeganie zmian odwracalnych, nieodwracalnych i częściowo odwracalnych.

 

 Piosenki i wierszyki

 

https://www.youtube.com/watch?v=X6ZpumEE3xs

„A ja wolę moją mamę”

Pewnego razu Kinga, spotkała Wikinga
Mieszkał na obrazku,
Zrywał się o brzasku
I zwiedzał wielkie morza
I Kindze było go żal
A ja wolę moją mamę
Co ma włosy jak atrament
Złote oczy jak mój miś
I płakała rano dziś
Pewnego dnia Dorota,
Znalazła w lesie kota
Wzięła więc go do domu,
Zamiast go dać byle komu
I świetnie się bawili
I w zgodzie sobie żyli
A ja wolę moją mamę
Co ma włosy jak atrament
Złote oczy jak mój miś
I płakała rano dziś
A ja wolę moją mamę
Co ma włosy jak atrament
Złote oczy jak mój…
https://www.youtube.com/watch?v=CxYLoa3Fgz8
„Co powie tata?”
Dlaczego biedronka jest mała?
Czy może być morze bez dna?
Czy każda królewna ma pałac?
I czy on jest ze szkła?
Dlaczego raz jestem nieśmiała?
A potem to brykam aż wstyd?
Co powie Tata? Co powie Tata?
Co Tata mi powie, co na to odpowie mi dziś?
Co powie Tata? Co powie Tata?
Czy znów się wykręci czy dziecko zniechęci? Nie!
Skąd wzięły się mrówki w słoiku?
Czy lepiej mieć kota czy psa?
Dlaczego wciąż mówią bądź cicho?
Przecież głos mam i ja
Czy można pokochać ślimaka?
Skąd wzięły się burze i mgły?
Co…