Zamierzenia dydaktyczne dla gr V

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

LUTY 2021

 

Tydzień I  Gdzieś daleko, za zaśnieżoną górą i zamarzniętą rzeką.

-Przybliżenie dzieciom warunków życia na biegunie północnym i południowym;

-Zapoznanie dzieci ze zwierzętami polarnymi;

-Kształtowanie u dzieci wrażliwości na dobro, piękno, prawdę;

-Kształtowanie u dzieci opiekuńczości i odwagi;

-Rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej;

-Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „S”, „s”.

Tydzień I I  To poważna sprawa – mamy swoje prawa!

-Wdrażanie dzieci do poszanowania własności swojej, cudzej oraz do odpowiedzialności za realizację obowiązków;

-Kształcenie u dzieci umiejętności przewidywania następstw różnych działań;

-Uświadamianie dzieciom konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach wywołujących poczucie zagrożenia;

-Kształtowanie pojęć związanych z miarą „długi – krótki”, „szeroki – wąski”;

-Wdrażanie do zachowań świadczących o tolerancji i akceptowaniu innych;

-Kształcenie umiejętności klasyfikowania obiektów;

-Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „W”, „w”.

Tydzień III W świecie baśni i bajek.

-Zapoznanie dzieci z wybranymi utworami literackimi oraz ich adaptacjami filmową i rysunkową;

-Doskonalenie umiejętności odróżniania fikcji od zdarzeń rzeczywistych;

-Rozbudzanie u dzieci zainteresowania dziecięcymi czasopismami;

-Rozwijanie twórczego myślenia;

-Kształtowanie pojęcia liczby „10″;

-Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „G”, „g”.

 

 

Tydzień  IV Gotowi do jazdy? – Znamy różne pojazdy.

-Wzbogacenie wiadomości dzieci o treści z zakresu transportu lądowego, powietrznego i wodnego;

-Zapoznanie dzieci z samochodami o specjalnym przeznaczeniu;

-Zachęcanie dzieci do dzielenia się doświadczeniami związanymi z podróżami krajowymi i zagranicznymi;

-Zapoznanie dzieci ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach w podróży.

-Uwrażliwianie dzieci na kulturę osobistą w miejscach publicznych oraz dbanie o czystość w miejscach tymczasowego pobytu;

-Kształtowanie u dzieci pojęć związanych z określeniem wagi „ciężki”, „cięższy”, „najcięższy”.

 

 

 

 Piosenki i wierszyki

 

Skaldowie - Z kopyta kulig rwie [Official Audio]

Skaldowie – Z kopyta kulig rwie [Official Audio] – YouTube

www.youtube.com
Ciągną, ciągną sanie, góralskie koniki
Hej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki
Coraz który krzyknie nie wiadomo na co
Hej, echo odpowiada, bo mu za to płacą
Spod kopyt lecą skry, hej lecą skry
Zmarznięta ziemia drży, hej ziemia drży
Dziewczyna tuli się, hej tuli się
Z kopyta kulig rwie, hej kulig rwie
Patrz gwiazdy świecą w domach, nisko na dnie
Z kopyta kulig rwie
Pędzi, pędzi kulig niczym błyskawica
Hej, porwali te panny prosto od Kmicica
Zbójnik od Kmicica, zbójnik szarooki
Hej, z wierzchu baranica, a pod spodem smoking.
„Wyliczanka”
Mam pięć palców u ręki lewej
i pięć palców u ręki prawej.
Pięć to nie dużo, ale wystarczy do każdej pracy i do zabawy.
Kciuk, wskazujący, potem środkowy, po nim serdeczny, na końcu mały.
Pierwszy i drugi, trzeci, czwarty,
i piąty – trochę nieśmiały.
Szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty
i na końcu dziesiąty – w czekaniu na swoją kolej wytrwały.