Zamierzenia dydaktyczne dla gr V

LISTOPAD

Tydzień I-  ( 05.11-09.11) Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym;
 2. Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;
 3. Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości);
 4. Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;
 5. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności;
 6. Rozwijanie słuchu fonematycznego.

Tydzień II- (12.11-16.11) Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu;
 2. Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych;
 3. Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych;
 4. Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole;
 5. Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.

Tydzień III- (19.11-23.11) Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi
 2. Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;
 3. Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń;
 4. Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);
 5. Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów melodycznych i niemelodycznych.

Tydzień IV- (26.11-30.11) Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych;
 2.  Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;
 3. Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny);
 4. Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;
 5.  Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;
 6. Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej.