Zamierzenia dydaktyczne dla gr V

LUTY

 

TYDZIEŃ  I  (04.02-08.02)   Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 1. Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
 2. Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania.
 3. Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne.
 4. Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie.
 5. Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych.
 6. Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności,
  i uzupełniania i kontynuowania rytmów.

 

TYDZIEŃ  II  (11.02-15.02)   Kocham Babcię, kocham Dziadka, bycie z nimi to jest gratka

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 1. Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków.
 2. Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu.
 3. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 4. Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu (ustalanie wyniku dodawania
  i odejmowania w zakresie 10 przez manipulowane przedmiotami).
 5. Kształtowanie właściwych postaw oraz kulturalnych zachowań związanych
  z przygotowywaniem i prezentacją montażu słowno-muzycznego
  „Dzień Babci i Dziadka”.
 6. Umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń w występowaniu przed publicznością.

 

TYDZIEŃ  III  (18.02-22.02)   Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 1. Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie.
 2. Rozwijanie wyobraźni, ekspresji twórczej oraz sprawności manualnej.
 3. Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
 4. Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych
  i pantomimicznych.
 5. Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo.
 6. Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej

 

TYDZIEŃ  IV  (25.02-01.03)   Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 1. Wspomaganie dzieci w coraz lepszym rozumieniu następstwa czasu i zmian, które się z tym wiążą.
 2. Pomaganie w zrozumieniu istoty pomiaru długości; wdrażanie do uważnego
  i dokładnego wykonywania pomiarów, zwłaszcza długości.
 3. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na temat utworów literackich (zachęcanie do prób charakterystyki i oceny postępowania bohaterów).
 4. Wspieranie dzieci w rozwoju społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia relaksacyjne w grupach i w parach.
 5. Przygotowanie do nauki pisania – usprawnianie współpracy ręki i oka.
 6. Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci, wdrażanie do znoszenia porażki.