Zamierzenia dydaktyczne dla gr V

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

LISTOPAD

Tydzień I : Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy.

 • Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym;
 • Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;
 •  Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości);
 •  Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów   względem siebie i innych;
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności;
 •  Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych;
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego

Tydzień II : Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje.

 • Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu;
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych;
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych;
 • Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych;
 • Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole;
 • Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem jeszcze na inną;
 •  Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Tydzień III : Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;
 • Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;
 • Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń;
 • Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);
 • Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów  melodycznych i niemelodycznych.

Tydzień IV : Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

 •  Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych;
 •  Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;
 •  Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny);
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;
 • Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;
 • Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej.

Piosenka „W deszczowych kropkach”

1 . Jesienny kujawiaczek na skakance z wiatru skacze,

płaszczyk ma w deszczowych kropkach, daj mu uśmiech, gdy go spotkasz .

Ref .:  Kujawiak, kujawiaczek, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la .

Kujawiak, kujawiaczek, la, la, la, la, la, la, la, la .

2 . Jesienny kujawiaczek z rudych liści ma kubraczek,

czasem gwiżdże, czasem dzwoni, bukiet wrzosów trzyma w dłoni .

Ref .: Kujawiak, kujawiaczek…

3 . Jesienny kujawiaczek czasem w deszczu cicho płacze,

nieraz śmieje się do słońca i orzechy z drzewa strąca .

Ref .: Kujawiak, kujawiaczek…

 

Piosenka „Wietrzyku, psotniku”

1 . Wiatr zapukał w okno do dzieci: Halo, hej! maluchy, jak leci?

Nie chce mi się biegać po polach, przyjdę do Waszego przedszkola .

Ref .:  Nie! Nie! Nie! Wietrzyku, psotniku,

masz chmurki przegonić, utulić sarenki w lesie,

kałuże osuszyć i liście posprzątać, bez Ciebie cóż zrobi jesień!

2 . Wiatr zapukał w okno leciutko: Bez Was, dzieci, trochę mi smutno .

Nie chce mi się gwizdać i biegać, wolę z Wami trochę pośpiewać .

Ref .: Nie! Nie! Nie!…

3 . A ja chcę rozkręcić zabawki albo rozkołysać huśtawki .

Wolę dmuchać w trąbki, piszczałki, zbudzić Wasze misie i lalki .

Ref .: Nie! Nie! Nie!…