Zamierzenia dydaktyczne dla gr V

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

GRUDZIEŃ

TYDZIEŃ I  (04.12.2017 – 08.12.2017)   „ WSZYSCY RAZEM SIĘ BAWIMY
                                                                      WSZYSTKIE STRACHY PRZEGONIMY”

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;
 2. Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny);
 3. Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;
 4. Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;
 5. Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej.

 

TYDZIEŃ II  (11 – 15.12.2017)   „PORZĄDKAMI CZAS SIĘ ZAJĄĆ, 
                                                      ZARAZ GOŚCIE PRZYBYWAJĄ”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania się nimi.
 2.  Rozwijanie słuchu oraz usprawnianie aparatu artykulacyjnego przez ćwiczenia ortofoniczne na trudniejszych spółgłoskach i grupach spółgłoskowych.
 3. Zachęcanie dzieci do odgrywania scenek dramowych
 4.  Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac (sprzątanie po posiłkach, porządkowanie półek itd.).
 5.  Usprawnianie precyzji w zakresie motoryki małej przez zajęcia plastyczne
  i konstrukcyjne.
 6. Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.

TYDZIEŃ III  (18 – 22.12.2017)   „W CAŁYM DOMU PACHNIE LASEM,,
BO JUŻ ŚWIĘTA SĄ ZA PASEM”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie
 2. Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa i formułowaniu wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym.
 3. Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej przez wykonywanie papierowych składanek.
 4. Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku oraz zmiany dynamiki muzyki.
 5. Budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów).
 6. Rozwijanie pamięci przez uczenie się tekstów na pamięć (z uwzględnieniem rozumienia ich treści, przekazu i walorów literackich).

TYDZIEŃ IV  (27 – 29.12.2017)  

 „ZASYPAŁO CAŁY ŚWIAT, NOCĄ ŚNIEŻEK Z NIEBA SPADŁ”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody oraz rozpoznawaniu zmian odwracalnych i nieodwracalnych przez inicjowanie zabaw badawczych, eksperymentowanie oraz obserwację.
 2. Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku.
 3. Budzenie zainteresowania różnymi środkami przekazu i zdobywania informacji (telewizja, radio, encyklopedia, książki, czasopisma).
 4. Wspomaganie dzieci w coraz precyzyjniejszej klasyfikacji przez oglądanie
  i porównywanie obiektów.
 5. Uświadomienie dzieciom, że zima jest trudnym okresem dla roślin i zwierząt, zapoznanie z gatunkami i zwyczajami ptaków zimujących w Polsce oraz z różnymi sposobami zabezpieczania roślin oraz dokarmiania zwierząt