zamierzenia dydaktyczne dla gr VI

 

WRZESIEŃ

Tydzień I (03.09.2018 – 07.09.2018)

Temat tygodnia: Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas.

• Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą, bohaterem „Książki”;

• Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem;

• Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji;

• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i w budowaniu dobrego samopoczucia;

• Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;

• Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.

 

Tydzień II (10.09.2018 – 14.09.2018)

Temat tygodnia: W moim domu nie nudzi się nikomu.

 

• Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;

• Nauka wymiany jeden do jednego;

• Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci;

• Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;

• Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.

 

 

Tydzień III (17.09.2018 – 21.09.2018)

Temat tygodnia: Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

 

• Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;

• Zapoznanie z przedstawicielem służb mundurowych – policjantem;

• Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego;

• Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia;

• Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło);

• Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.

 

 

Tydzień IV (24.09.2018 – 28.09.2018)

Temat tygodnia: Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie.

 

• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;

• Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;

• Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;

• Tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata.

 

♫ ♫ ♫