zamierzenia dydaktyczne dla gr VI

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

LISTOPAD

Tydzień I (05.11.2018 – 09.11.2018)

Temat tygodnia: Dziękujemy, Polsko!

• Kształtowanie świadomej postawy patriotycznej;

• Kultywowanie tradycji związanej z  Dniem Niepodległości;

• Rozbudzanie szacunku dla symboli narodowych.

• Rozwijanie umiejętności autoprezentacji;

 

 

Tydzień II (12.11.2018 – 16.11.2018)

Temat tygodnia: Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

 

• Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;

• Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;

• Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci;

• Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.

 

 

Tydzień III (19.11.2018 – 22.11.2018)

Temat tygodnia: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje.

• Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;

• Budowanie prostych konstrukcji latających;

• Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;

• Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów;

• Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.

 

 

Tydzień IV (28.11.2018 – 30.11.2018)

Temat tygodnia: Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

 

• Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni;

• Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę zabawy i wartości z niej płynące;

• Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;

• Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania;

• Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

 

 

Piosenka „Piosenka małego patrioty”.

1. Dziecko to taki patriota mały
Na co dzień, a nie od święta
Polską znam flagę i polskie godło
Hymn ojczysty pamiętam.
Bo moje miasto, bo moja wioska

2.Chcę jak najwięcej wiedzieć o Polsce
Więc czekam na geografię
Uczę się pilnie polskiej historii
Najlepiej jak potrafię.

 

Bo moje miasto, bo moja wioska

 

3.Dziecko to taki patriota mały
W myślach i czynach przejrzysty.
Brzydkich wyrazów ja nie używam
Dbam o język ojczysty.

 

Piosenka „Polska, moja Ojczyzna”.

 

1.Polska, moja Ojczyzna, dla przedszkolaka rzecz oczywista,

Że jej stolicą piękna Warszawa, a założyli ją Wars i Sawa.

 

Przedszkolaczek kraj swój zna,

Wiedzę o ojczyźnie ma.

 

2.Polska, moja Ojczyzna, tutaj jest Kraków, tu rzeka Wisła,

Która z Tatr polskich bystro wypływa i do Bałtyku radośnie wpływa.

 

Przedszkolaczek kraj swój zna,

Wiedzę o ojczyźnie ma.

 

 

Piosenka „Piosenka dla kota”.

 

Chodzi kot po sklepach, kupić chce parasol.

Taki, który miałby, taki, który miałby, modny wzór i fason.

 

Ref.:  Parasol w bure paski, w różowe kiełbaski,

w gołębie i wrony, i mysie ogony. } bis 2.

 

Chodzi kot po błocie, miauczy smutnym głosem:

„Nie bałbym się deszczu, nie bałbym się deszczu, gdybym miał kalosze”.