zamierzenia dydaktyczne dla gr VI

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Listopad

Tydzień I (03.06.2019 – 07.06.2019)

Temat tygodnia: „Coś się skarada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści”.

1.Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.

2.Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego.

3.Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.

4.Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy.

5.Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.

6.Wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci.

 

 

Tydzień II (10.06.2019 – 14.06.2019)

Temat tygodnia: „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – projekt działań edukacyjnych.

1.Wzbogacenie wiedzy na temat  świata roślin i zwierząt.

2.Zachęcanie do dbania ośrodowisko naturalne.

3.Kształtowanie dobrych nawyków w zakresie odżywiania i aktywnego spędzania czasu i ruchu.

 

 

 

Tydzień III (17.06.2019 – 21.06.2019) Tydzień IV (24.06.2019 – 29.06.2019)

Temat tygodnia: „Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?”.

1.Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samorzutne.

2.Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.

3.Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.

4.Rozwijanie mowy i myślenia pre samodzielne wypowiedzi natemat zbliżających się wakacji – mówienie o swoich marzeniach.

5.Aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi.

6.Wdrażanie do bezpiecznego zachowania się podczas wycieczek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♫ ♫ ♫

Piosenka „Małpia przygoda”

 

1.W dżungli, w dalekim kraju,

W małpim, zielonym gaju

Mieszkały cztery małpki śmieszne,

Małe, rude i pocieszne.

 

2.Pierwsza – podskakiwała,

Druga – trzecią drapała,

Gdy trzecia smaczny orzech jadła,

Czwarta małpa z drzewa spadła.

 

3.O! rety, rety! Co za los!

Małpka potłukła sobie nos,

A pod drzewem tygrys zły

Szczerzy ostre kły!

 

4.Małpko, proszę nie zwlekaj

Małpko, szybko uciekaj,

Małpka wysoko podskoczyła,

W wielkich liściach się ukryła.