Zamierzenia dydaktyczne dla gr VI

LIPIEC

 

  • Omówienie  zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej, przypomnienie  „Kodeksu Przedszkolaka”.
  • Przypomnienie  zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu oraz na przedszkolnym placu zabaw.
  • Uświadamianie niebezpieczeństw w miejscach wakacyjnego wypoczynku.
  • Zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zwracania się do siebie.
  • Kształtowanie nawyku kulturalnego spożywania posiłków.
  • Rozwijanie sprawności manualnej.
  • Ćwiczenia spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej.
  • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego.
  • Rozwijanie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania oraz klasyfikowania elementów.
  • Nabywanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie oraz zgodnej zabawy.