zamierzenia dydaktyczne dla gr VII

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W GR. VII LUTY

TYDZIEŃ   I   (01 – 08.02.2019r.)   

  „DO SKLEPÓW WYRUSZAMY, GDY ZAKUPY ROBIĆ MAMY”

• Poznawanie miejsc użyteczności publicznej oraz ich znaczenia w życiu;

• Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych;

• Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola;

• Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy;

• Rozbudzanie intuicji matematycznej w obszarach: ciężar i długość/szerokość;

• „My emotions”- poznawanie emocji happy, sad, angry w języku angielskim.

 

 

TYDZIEŃ   II   (11 – 15.02.2019r.)

 ”FERIE TO JEST SUPER SPRAWA, WYPOCZYNEK I ZABAWA”

• Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;

• Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;

• Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych;

• Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów;

• Kształtowanie umiejętności tworzenia prac plastycznych inspirowanych utworem literackim;

• „My emotions”- utrwalanie słownictwa w języku angielskim poprzez zabawę ruchową.

 

 

TYDZIEŃ   III   (18 – 22.02.2019r.)    

„PODRÓŻOWAĆ KAŻDY MORZE, NA ROWERZE, NA MOTORZE”

 

• Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu;

• Składanie prostych konstrukcji z papieru unoszących się w powietrzu i na wodzie;

• Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych;

• Rozwijanie zdolności uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób;

• „If you happy”- śpiewanie piosenki w języku angielskim.

 

 

TYDZIEŃ   IV  (25.02 – 01.03.2019r.)  

„TAKI KLIMAT JEST W TEATRZE, ŻE ZACHWYCAM SIĘ GDY PATRZĘ”

 • Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiałów;

• Poszerzanie wiedzy dzieci o teatrze, szczególnie o teatrze lalkowym;

• Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role;

• Wyodrębnianie cech wspólnych lalek teatralnych i różnic między nimi;

• „You are my sunshine”- wprowadzenie piosenki oraz śpiewanie w języku angielskim.