zamierzenia dydaktyczne dla gr VII

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W GR. VII LISTOPAD

TYDZIEŃ   I   (01 – 09.11.2018r.)   

  „MAŁY CZŁOWIEK CZY TEŻ DUŻY, DOBRZE GDY POMOCĄ SŁUŻY”

• Utrwalanie śpiewania piosenek: „Hello,Hello”, „Colors”;

• Utrwalanie poleceń w języku angielskim (Wojtuś, sit down / stand up, clap your hands, turn around.);

• Stwarzanie okazji do dobrych uczynków;

• Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;

• Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;

• Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci;

• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

• Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.

 

 

TYDZIEŃ   II   (12 – 16.11.2018r.)

 ”HULA, PSOCI, HAŁASUJE, TO JESIENNY WIATR FIGLUJE”

• Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;

• Budowanie prostych konstrukcji latających;

• Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;

• Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów;

• Wzbogacanie czynnego słownika dzieci;

• Utrwalanie piosenek: „Hello,Hello”, „Colors”;

• Utrwalanie poleceń w języku angielskim (Wojtuś, sit down / stand up, clap your hands, turn around.)

 

 

 TYDZIEŃ   III   (19 – 23.11.2018r.)    

„PARASOLE CZAS WYCIĄGAĆ, JESIEŃ W PEŁNI, DESZCZ NADCIĄGA”

• Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;

• Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;

• Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci;

• Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur;

• Utrwalanie poleceń w języku angielskim, przeliczanie dzieci;

• Próba śpiewania piosenki w języku angielskim.

 

 

TYDZIEŃ   IV  (26 – 30.11.2018r.)  

„WSZYSCY RAZEM SIĘ BAWIMY, WSZYSTKIE STRACHY PRZEGONIMY”

• Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni;

• Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę zabawy i wartości z niej płynące;

• Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;

• Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania;

• Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat;

• Utrwalamy śpiewanie nowo poznanych piosenek w języku angielskim;

• Poznanie części ciała w języku angielskim.