zamierzenia dydaktyczne dla gr VII

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W GR. VII

LISTOPAD

 

 

TYDZIEŃ I – Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych;
 • Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;
 • Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci;
 • Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.

 

 

TYDZIEŃ II – Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni;
 • Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę zabawy i wartości z niej płynące;
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania;
 • Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

 

TYDZIEŃ III – Tworzymy własne bajki

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich;
 • Rozwijanie pomysłowości i kreatywności;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Rozbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą;
 • Zachęcanie do podejmowania zajęć teatralnych.

 

TYDZIEŃ IV – Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;
 • Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze;
 • Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci;
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.