zamierzenia dydaktyczne dla gr VII

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W GR. VII

WRZESIEŃ

TYDZIEŃ   I   (03 – 07.09.2018r.)   

  „PRZYJACIÓŁ POZNAĆ CZAS, PRZEDSZKOLE WITA NAS”

• Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, z nauczycielem, salą, przedszkolem, terenem przedszkola;

• Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi;

• Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji;

• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i w budowaniu dobrego samopoczucia;

• Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;

• Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.

 

 

TYDZIEŃ   II   (10 – 14.09.2018r.)   

 ”W MOIM DOMU NIE NUDZI SIĘ NIKOMU”

• Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;

• Nauka wymiany jeden do jednego;

• Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci;

• Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;

• Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.

 

 

TYDZIEŃ   III   (17 – 21.09.2018r.)    

„STOP! UWAGA! NIEBEZPIECZNIE! ZASAD NAUCZ SIĘ KONIECZNIE!”

•  Poznanie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim;

• Zapoznanie z przedstawicielem służb mundurowych – policjantem;

• Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego;

• Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia;

• Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło);

• Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.

 

 

TYDZIEŃ   IV  (24 – 28.09.2018r.)  

„KAŻDY CZYŚCIOCH CI TO POWIE, MYCIE TO JEST SAMO ZDROWIE”

• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;

• Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;

• Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;

• Tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata.