zamierzenia dydaktyczne dla gr VII

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W GRUPIE VII

STYCZEŃ 2020

 

TYDZIEŃ I: Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy;
 • Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy);
 • Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia;
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych.

TYDZIEŃ II: Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali  rycerze

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej;
 • Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Ćwiczenie właściwego ustawiania się w pary.

TYDZIEŃ III: Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach;
 • Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych;
 • Umożliwienie własnoręcznego wykonania prezentów;
 • Kształcenie umiejętności planowania i realizacji działań związanych z przygotowaniem przyjęcia;
 • Kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień przed widownią;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

TYDZIEŃ IV: Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń;
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało;
 • Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi.