ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR VIII

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ I  (03 – 07.09.2018)   „ PRZEDSZKOLE WITA NAS”

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Organizowanie zabaw ułatwiających dzieciom prezentowanie siebie i poznawanie imion rówieśników.
 2. Integrowanie grupy – budowanie serdecznej atmosfery i więzi emocjonalnej
  w grupie.
 3. Rozwijanie umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi dziećmi i nawiązywania
  z nimi bliższych znajomości.
 4. Rozwijanie odpowiedzialności za poszanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
 5. Zachęcanie dzieci do zagospodarowywania kącików zabaw i zainteresowań.
 6. Wspólne ustalanie z dziećmi norm i zasad zachowania obowiązujących w grupie przedszkolnej.

 

 

TYDZIEŃ II  (10 – 14.09.2018)   „WSPOMINAMY WAKACYJNY CZAS:
                                                      MORZE, GÓRY I ZIELONY LAS”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.
 2. Rozpoznawanie przez dzieci charakterystycznych elementów pejzażu Polski.
 3. Omawianie zjawisk przyrody związanych z odejściem lata.
 4. Rozbudzanie świadomości fonologicznej.
 5. Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni.

 


TYDZIEŃ III  (17 – 21.09.2018)   „WIEMY, GDZIE MIESZKAMY”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Poznawanie przez dzieci pojęć związanych z adresem zamieszkania.
 2.  Poznawanie przez dzieci wybranych zasad ruchu drogowego.
 3. Utrwalanie kierunków w przestrzeni.
 4. Doskonalenie u dzieci umiejętności orientacji w przestrzeni w trakcie spacerów po okolicy.
 5. Kształcenie u dzieci umiejętności zachowania się w miejscach publicznych;
  w sklepie, na ulicy, w parku.
 6. Zainteresowanie dzieci pracą policjanta.

 

 

TYDZIEŃ IV  (24 – 28.09.2018)   „WIELE ZASAD ZNAMY,
                                                       BEZPIECZEŃSTWA PRZESTRZEGAMY”


 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Poznanie przez dzieci sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych.
 2. Przybliżenie dzieciom sytuacji zagrożeń oraz możliwości korzystania z telefonów alarmowych.
 3. Wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych.
 4. Zachęcanie dzieci do pomagania w domu w codziennych czynnościach.
 5.  Kształtowanie pojęcia liczby 1.
 6. Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „m”, „M”.