ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR VIII

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

TYDZIEŃ I  (04 – 08.01.2021)   “NOWY ROK SIĘ WŁAŚNIE ZACZĄŁ
                                                     I Z RADOŚCI WSZYSCY SKACZĄ”
                                                         
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy. 
2. Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy).
3. Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia.
4. Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych.
 
 
TYDZIEŃ II  (11 – 15.01.2021)   „ZASYPAŁO CAŁY ŚWIAT,
                                                      NOCĄ ŚNIEŻEK Z NIEBA SPADŁ”
 
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.
2. Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.
3. Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze.
4. Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci.
5. Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.
 
 
TYDZIEŃ III  (18 – 22.01.2021)   „KOCHAM BABCIĘ, KOCHAM DZIADKA,
                                                       BYCIE Z NIMI TO JEST GRATKA”
        
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach.
2. Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych.
3. Umożliwienie własnoręcznego wykonania prezentów.
4. Kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień.
5. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 
 
TYDZIEŃ IV  (25 – 29.01.2021)   „CO MARZENIA, TO MARZENIA,
                                                        WNET SIĘ ŻYCIE NASZE ZMIENIA”
                                                      
 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń.
2. Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych.
3. Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało.
4. Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi.