ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR VIII

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W GRUPIE VIII

GRUDZIEŃ

 

Tydzień I – Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;

• Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;

• Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze;

• Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci;

• Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.

 

Tydzień II – Porządkami czas się zająć, goście zaraz przybywają

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu;

• Pogłębianie w dzieciach uczucia przywiązania do rodziny, potrzeby niesienia pomocy na miarę możliwości;

• Wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata (węch, dotyk);

• Doskonalenie wypowiedzi ustnych, prezentowanie własnych doświadczeń i własnego punktu widzenia;

• Zaangażowanie dzieci w czynności prospołeczne.

 

Tydzień III – W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Stworzenie okazji wielozmysłowego poznawania otaczającego świata (dotyk, węch);

• Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Narodzenia;

• Wdrażanie do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego w sali;

• Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem przez uczestnictwo w uroczystości grupowej.