ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR VIII

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

 

TYDZIEŃ I  (06 – 10.11.2017)   „MAŁY CZŁOWIEK CZY TEŻ DUŻY,
                                                    DOBRZE, GDY POMOCĄ SŁUŻY”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym;
 2.  Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;
 3.  Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości);
 4. Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;
 5. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności;
 6. Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych;
 7. Rozwijanie słuchu fonematycznego.

 

TYDZIEŃ II  (13 – 17.11.2017)   „HULA, PSOCI, HAŁASUJE,
                                                     TO JESIENNY WIATR FIGLUJE”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu;
 2. Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych;
 3. Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych;
 4. Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych;
 5. Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole;
 6. Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem jeszcze na inną;
 7. Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.

 

TYDZIEŃ III  (20 – 24.11.2017)   „PARASOLE CZAS WYCIĄGAĆ,
                                                      JESIEŃ W PEŁNI, DESZCZ NADCIĄGA”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);
 2. Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;
 3. Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;
 4. Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń;
 5. Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);
 6. Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem.


TYDZIEŃ IV  (27.11.2017 – 01.12.2017)   „ WSZYSCY RAZEM SIĘ BAWIMY
                                                                      WSZYSTKIE STRACHY PRZEGONIMY”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych;
 2. Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;
 3. Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny);
 4. Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);
 5. Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;
 6. Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;
 7. Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej.