ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR VIII

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ
 

TYDZIEŃ I  (01 – 04.09.2020)   „PRZYJACIÓŁ POZNAĆ CZAS,
                                                     PRZEDSZKOLE WITA NAS”
 
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą.
2. Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi
i współpracy 
z nauczycielem.
3. Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji.
4. Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i w budowaniu dobrego samopoczucia.
5. Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.
6. Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.
 
 
TYDZIEŃ II  (07 – 11.09.2020)   „W MOIM DOMU NIE NUDZI SIĘ NIKOMU”
        
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy.
2. Nauka wymiany jeden do jednego.
3. Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci.
4. Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi.
5. Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek
w najbliższym otoczeniu.
 
 
TYDZIEŃ III  (14 – 18.09.2020)   „STOP! UWAGA! NIEBEZPIECZNIE!
                                                       ZASAD NAUCZ SIĘ KONIECZNIE!”
                                                      
 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo
w przedszkolu 
i poza nim.
2. Zapoznanie z przedstawicielem służb mundurowych – policjantem.
3. Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.
4. Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków
z otoczenia.
5. Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło).
6. Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.
 
 
TYDZIEŃ IV  (21 – 25.09.2020)   „KAŻDY CZYŚCIOCH CI TO POWIE,
                                                       MYCIE TO JEST SAMO ZDROWIE”
                                                         
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.
2. Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy.
3. Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć.
4. Tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata.
 
 
TYDZIEŃ V  (28.09. – 02.10.2020)   „JABŁKA, ŚLIWKI I MORELE,,
                                                             W SADZIE JEST OWOCÓW WIELE”
                                                         
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem.
2. Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych.
3. Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej.
4. Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej.
5. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom.
6. Posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych.