ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR VIII

TYDZIEŃ I  (29.05 – 02.06.2017)   „ŚWIĘTO DZIECI”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.
 2. Kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami, poszerzanie czynnego słownika dziecka.
 3. Wzbudzanie zainteresowania życiem dzieci, poznanie ulubionych zabaw dzieci z różnych stron świata.
 4. Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 5. Porządkowanie zdarzeń według czasu ich występowania


TYDZIEŃ II  (05 – 09.06.2017)   „KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów.
 2. Zachęcanie do wypowiedzi na temat przyszłości.
 3. Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.
 4. Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.
 5. Rozwijanie słuchu fonematycznego.


TYDZIEŃ III  (12 – 16.06.2017)   „ ZWIERZĘTA DOMOWE”

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Kształtowanie postawy szacunku do zwierząt.
 2. Rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.
 3. Poznanie specyfiki pracy weterynarza.
 4. Kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w kontakcie ze zwierzętami.
 5. Posługiwanie się pojęciami cięższy, lżejszy.
   

TYDZIEŃ IV  (19 – 23.06.2017)   „ KOLORY LATA”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Poznanie charakterystycznych cech lata.
 2. Rozwijanie ciekawości poznawczej.
 3. Eksperymentowanie kolorami; łączenie ich; próby nazywania powstałych kolorów.
 4. Kształtowanie umiejętności tworzenia pojęcia na podstawie definicji.
 5. Tworzenie dowolnych kompozycji plastycznych z różnorodnych materiałów.


TYDZIEŃ V  (26 – 30.06.2017)   „ JUŻ WAKACJE”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Uświadomienie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem.
 2. Zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji.
 3. Klasyfikowanie przedmiotów według przeznaczenia.
 4. Rozwijanie umiejętności przeliczania.
 5. Wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami.
 6. Rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni twórczej.