ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR X

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

STYCZEŃ 2021

Tydzień I (04.01.2021 – 08.01.2021)

Temat tygodnia: Kalendarze i zegary.

• Kształtowanie u dzieci umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji.

• Wdrażanie dzieci do obserwowania otoczenia i wyjaśniania zjawisk związanych z zimą.

• Utrwalenie u dzieci nazw pór roku i zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy.

• Wdrażanie dzieci do posługiwania się zegarem i kalendarzem z wykorzystaniem zwrotów: „dziś”, „jutro”, „wczoraj”.

• Utrwalanie u dzieci nazw dni tygodnia i prostych obliczeń czasowych.

• Kształtowanie pojęcia liczby 7; posługiwanie się liczbami w aspekcie głównym i porządkowym.

• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „r”, „R”.

• Nauka piosenki „Zimo, zimo”.

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady:

• Kształcenie odpowiedzialności za punktualne rozpoczynanie zajęć w przedszkolu/szkole.

• Wdrażanie do codziennego, kulturalnego zachowania się w stosunku do dzieci i dorosłych.

• Wdrażanie do celebrowania uroczystych dni swoich bliskich i przyjaciół.

• Wdrażanie do dbania o własne zdrowie – pory snu i odpoczynku.

• Kształcenie nawyku aktywnego korzystania z kalendarza.

Tydzień II (11.01.2021 – 15.01.2021)

Temat tygodnia: Chcemy dużo śniegu, by saneczki nie ustały w biegu.

• Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad zdrowego stylu życia (uprawianie sportów zimowych).

• Zachęcaniedziecidodbałościowłasnezdrowie:dieta,sposóbubieraniasię.

• Rozpoznawanie i nazywanie przez dzieci zimowych dyscyplin sportowych.

• Nauka piosenek „Mróz, mróz” oraz „Zimowa poleczka”. Wprowadzenie kroków poleczki.

• Kształtowanie pojęcia liczby 8.

• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „n”, „N”.

Elementarz dobrego wychowania– Ady dobre rady:

• Kształcenie umiejętności dobierania stroju zgodnie z porą roku.

• Wdrażanie do dbałości o własne bezpieczeństwo w czasie zabaw zimowych.

• Uwrażliwianie na potrzeby innych w zakresie niesienia pomocy.

• Wdrażanie do dbałości o higienę własnego ciała ze szczególnym uwzględnieniem dłoni.

Tydzień III (18.01.2021 – 22.01.2021)

Temat tygodnia: Na pewno to wiecie, że babcia i dziadek najlepsi są na świecie.

• Kształcenie u dzieci umiejętności okazywania serdeczności i miłości bliskim.

• Wzmacnianie u dzieci więzi rodzinnych.

• Kształcenie umiejętności okazywania uczuć i potrzeby pomagania.

• Nauka piosenki „Piosenka o babci i dziadku”.

• Nauka na pamięć wiersza „Wierszyk dla babci i dziadka”.

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady:

• Uświadamianie szczególnej roli, jaką w życiu dzieci oraz życiu ich rodziców odgrywają babcia i dziadek.

• Zachęcanie do okazywania dziadkom i babciom szacunku, miłości, zainteresowania i przywiązania.

• Kształcenie potrzeby udzielania pomocy osobom w starszym wieku.

Tydzień IV (25.01.2021 – 29.01.2021)

Temat tygodnia: My się zimy nie boimy, więc bałwana ulepimy.

 • Wzbogacanie słownictwa dzieci, precyzowanie znaczenia pojęć związanych z karnawałem.
 • Nauka piosenki „Buli”.
 • Doskonalenie umiejętności tanecznych.
 • Kształcenie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i różnych sytuacjach zadaniowych.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 9.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „b”, „B”; prowadzenie zabaw badawczych.

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady:

 • Wdrażanie do dbałości i odpowiedzialności za własne zdrowie – dobieranie właściwych ubrań na zimowe zabawy, zmiana przemoczonego ubrania.
 • Zachęcanie do dbałości o dobre samopoczucie swoje i osób towarzyszących w czasie imprez karnawałowych.
 • Kształcenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych dzieci w czasie zabawy.
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole.

Zachęcanie do codziennego używania zwrotów grzecznościowych: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”.

 

 

Piosenka „Zimo, zimo”.

 1. Na zamarzniętym jeziorze spotkała zima wiatr,

Sypnęła z nieba śnieżynki i ubieliła świat.

 

Ref.: Zimo, zimo w zimowy czas

Otul śniegiem ziemię i las.

 

 1. Wirują w świetle księżyca, tańczą, zabawa trwa

Mróz patrzy z boku zdziwiony i na sopelkach gra.

 

 1. Znudzone gwiazdki mrugają, taka jest zimy moc,

Razem z księżycem chcą tańczyć w mroźną i śnieżną noc.

 

 

 

Piosenka „Piosenka o babci i dziadku”.

 1. Moja babcia chętnie co dzień opowiada bajki,

A mój dziadziuś na dobranoc śpiewa kołysanki,

Bardzo lubię słuchać baśni, dziadek głos ma miły,

I dlatego babcię, dziadka kocham z całej siły.

 

 1. Do przedszkola zaprowadzi i zabawkę kupi,

Pyszne ciasto mi upiecze – któż babci nie lubi?

Dziadek rower mi naprawi, w smutku mnie pocieszy,

Chętnie ze mną się pobawi i z pomocą śpieszy.