ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR X

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

MARZEC 2020

 

Tydzień I (02.03.2020 – 06.03.2020)

Temat tygodnia: Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat.

• Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo.

• Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo-skutkowego; ustalanie czynności gwarantujących osiągnięcie celu, a potem szeregu czynności, które do niego prowadzą.

• Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

• Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji.

• Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze werbalnej, ruchowej, plastycznej.

• Zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania, które może się różnić od opinii pozostałych uczestników rozmowy.

 

Tydzień II (09.03.2020 – 13.03.2020)

Temat tygodnia: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie.

• Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.

• Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.

• Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania (czytanie globalne).

• Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli.

• Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu.

• Wdrażanie do wychwytywania regularności w opowiadaniach ruchowych i podczas zabaw z wyliczankami.

 

Tydzień III (16.03.2020 – 20.03.2020)

Temat tygodnia: Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór.

• Rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych form literackich.

• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia).

• Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej.

• Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu.

• Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii i wniosków z podawaniem odpowiednich argumentów.

• Rozwijanie mowy przez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne.

 

Tydzień IV (23.03.2020 – 27.03.2020)

Temat tygodnia: Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem.

• Wspomaganie dzieci w coraz lepszym rozumieniu następstwa czasu i zmian, które się z tym wiążą.

• Pomaganie w zrozumieniu istoty pomiaru długości; wdrażanie do uważnego i dokładnego wykonywania pomiarów, zwłaszcza długości.

• Organizowanie zabaw umożliwiających dzieciom polisensoryczne poznawanie rzeczywistości.

• Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na temat utworów literackich (zachęcanie do prób charakterystyki i oceny postępowania bohaterów).

• Wspieranie dzieci w rozwoju społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia relaksacyjne w grupach i w parach.

• Przygotowanie do nauki pisania – usprawnianie współpracy ręki i oka.

• Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci, wdrażanie do znoszenia porażki.

 

 

 

 

Piosenka „Rodzeństwo”.

  1. Sznurowadło mi zawiąże,

rower zreperuje,

na huśtawce tak rozbuja,

że świat zawiruje.

Ref.: W całym świecie, moi mili,

nie znajdziecie, mówię wam,

nic lepszego nad rodzeństwo!

Ja się na tym dobrze znam…

  1. Gdy wieczorem nie zasypiam,

śpiewa mi piosenkę,

a jak smutno jest czy ciemno,

łaszcze moją rękę.

Ref.: W całym świecie, moi mili…

  1. Już wiadomo – jest nas czworo:

Staś i starszy Franio,

i do pary dwie dziewczyny –

Basia z młodszą Hanią.

Ref.: W całym świecie, moi mili…

 

Piosenka „Wiosenna poleczka”.

 

  1. Białej zimy nie ma już,

za to wiosna jest tuż, tuż.

Słonko mocniej grzeje świat,

wrócił do nas bocian chwat. /bis

  1. Chociaż jeszcze pada deszcz,

na przechadzkę wyszedł jeż

i zadziera w górę nos,

słysząc stamtąd ptaka głos. /bis

  1. Dziś w ogródku wielki ruch,

kopie grządki chłopców dwóch,

a nad nimi muszki dwie

w chowanego bawią się.  /bis

  1. Hejże, dzieci! Nadszedł czas,

by w zielony ruszyć las

i usłyszeć „stuku-puk”,

jak pan dzięcioł dziobie buk. / bis