ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR X

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

LISTOPAD  2019

Tydzień I (04.11.2019 – 08.11.2019)

Temat tygodnia: Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy.

 

Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym;

• Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;

• Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości);

• Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów   względem siebie i innych;

• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności;

• Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych;

• Rozwijanie słuchu fonematycznego

Tydzień II (12.11.2019 – 15.11.2019)

Temat tygodnia: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje.

 

• Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu;

• Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych;

• Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych;

• Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych;

• Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole;

• Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem jeszcze na inną;

• Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Tydzień III (18.11.2019 – 22.11.2019)

Temat tygodnia: Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

 

• Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);

• Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;

• Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;

• Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń;

• Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);

• Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów  melodycznych i niemelodycznych.

Tydzień IV (25.11.2019 – 29.11.2019)

Temat tygodnia: Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

 

• Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych;

• Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;

• Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny);

• Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);

• Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;

• Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;

• Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej.

Piosenka „W deszczowych kropkach”

1 . Jesienny kujawiaczek

na skakance z wiatru skacze,

płaszczyk ma w deszczowych kropkach,

daj mu uśmiech, gdy go spotkasz .

 

Ref .:  Kujawiak, kujawiaczek,

la, la, la, la, la, la, la, la, la, la .

Kujawiak, kujawiaczek,

la, la, la, la, la, la, la, la .

 

2 . Jesienny kujawiaczek

z rudych liści ma kubraczek,

czasem gwiżdże, czasem dzwoni,

bukiet wrzosów trzyma w dłoni .

Ref .: Kujawiak, kujawiaczek…

 

3 . Jesienny kujawiaczek

czasem w deszczu cicho płacze,

nieraz śmieje się do słońca

i orzechy z drzewa strąca .

Ref .: Kujawiak, kujawiaczek…

 

Piosenka „Wietrzyku, psotniku”

1 . Wiatr zapukał w okno do dzieci:

Halo, hej! maluchy, jak leci?

Nie chce mi się biegać po polach,

przyjdę do Waszego przedszkola .

 

Ref .:  Nie! Nie! Nie!

Wietrzyku, psotniku,

masz chmurki przegonić,

utulić sarenki w lesie,

kałuże osuszyć i liście posprzątać,

bez Ciebie cóż zrobi jesień!

 

2 . Wiatr zapukał w okno leciutko:

Bez Was, dzieci, trochę mi smutno .

Nie chce mi się gwizdać

i biegać, wolę z Wami trochę pośpiewać .

 

Ref .: Nie! Nie! Nie!…

 

3 . A ja chcę rozkręcić zabawki

albo rozkołysać huśtawki .

Wolę dmuchać w trąbki,

piszczałki, zbudzić Wasze misie i lalki .

 

Ref .: Nie! Nie! Nie!…