ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR X

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

KWIECIEŃ 2021

Tydzień I (06.04.2021 – 09.04.2021)

Temat tygodnia: Zwierzęta domowe są szczęśliwe i zdrowe.

• Wzbogacanie wiedzy na temat życia wybranych zwierząt hodowlanych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

• Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta domowe.

• Kształcenie umiejętności konstruowania twórczych opowiadań.

• Wzbogacanie wiedzy na temat życia ptaków i owadów.

• Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.

• Zachęcanie do rozwiązywania i konstruowania zagadek tematycznych.

• Wdrażanie do wykorzystywania umiejętności matematycznych w sytuacjach życiowych.

Elementarz dobrego wychowania Ady dobre rady:

• Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta domowe, dbałości o ich zdrowie, bezpieczeństwo, potrzeby i dobre samopoczucie.

• Uświadamianie, że nie wszystkie zwierzęta, szczególnie ptaki, lubią bliski kontakt z człowiekiem i bezpieczniej dla dzieci lepiej to uszanować.

• Wdrażanie do dbania o własne zdrowie poprzez zachęcanie do spożywania nabiału (oprócz dzieci z nietolerancją nabiału).

• Uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo bliskiego kontaktu z owadami.

• Kształcenie umiejętności zwracania się o pomoc do osób dorosłych w czasie wystąpienia trudnej lub niebezpiecznej sytuacji, np. ukąszenia przez owady.

Tydzień II (12.04.2021 – 16.04.2021)

Temat tygodnia: Dobra kondycja i dobre zdrowie, wszystko Ci o nich przedszkolak opowie.

Rozwijanie nawyku dbałości o codzienną higienę ciała i jamy ustnej.

Kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas wizyty u lekarza oraz w sytuacji choroby, zgłaszania dolegliwości własnych lub zauważonych u innych. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, dbałości o kondycję i zdrowie.

Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „h”, „H”.

Kształcenie umiejętności szacowania ciężaru różnych przedmiotów (cięższy, lżejszy, waży tyle samo) – różne wagi. Porównywanie liczebności zbiorów, utrwalenie pojęć: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”.

Wprowadzenie znaków matematycznych: „<, >”.

Elementarz dobrego wychowania Ady dobre rady:

Uświadamianie, że w czasie choroby warunkiem wyzdrowienia jest przestrzeganie zaleceń lekarza.

Kształcenie umiejętności dbania o własne zdrowie.

Kształtowanie nawyku dbania o czyste i zdrowe zęby.

Kształcenie umiejętności dobierania stroju stosownego do planowanych zajęć.

Tydzień III (19.04.2021 – 23.04.2021)

Temat tygodnia: Zwierzęta z daleka i bliska.

• Wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt żyjących w środowisku wodnym – prezentacja wybranych ryb i omówienie środowiska ich życia.

• Rozbudzanie zainteresowania prowadzeniem obserwacji środowiska naturalnego zwierząt.

• Prezentacja informacji na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata.

• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „f”, „F”.

• Badanie równoliczności zbiorów.

• Wprowadzenie znaku „=” dla stwierdzenia, że tu i tu jest tyle samo.

Elementarz dobrego wychowania Ady dobre rady:

• Wdrażanie do aktywnego poszanowania przyrody w czasie wycieczek do lasu, parku i na łąkę.

• Uświadamianie, że dobry sen jest warunkiem zdrowia, dlatego oglądane programy telewizyjne powinny być przeznaczone dla dzieci, a czas ich oglądania nie niezbyt długi.

• Kształtowanie nawyku dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie w czasie zabaw, spacerów i wycieczek.

Tydzień IV (26.04.2021 – 30.04.2021)

Temat tygodnia: Jestem Polakiem i Europejczykiem.

• Kształtowanie poczucia przynależności do narodu i kraju – wdrażanie do poczucia odrębności narodowej.

• Zapoznanie z legendami z różnych rejonów Polski.

• Rozwijanie świadomości bycia Europejczykiem.

• Zapoznanie z wybranymi strojami regionalnymi oraz melodiami wybranych tańców ludowych.

• Nauka wybranego tańca ludowego.

• Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.

• Kształcenie umiejętności mierzenia długości.

Elementarz dobrego wychowania Ady dobre rady:

• Kształtowanie postaw patriotycznych wobec małej ojczyzny – miejscowości i okolicy, w której mieszkają dzieci.

• Kształcenie umiejętności odróżniania fikcji literackiej od zdarzeń rzeczywistych.

• Wdrażanie poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie, szczególnie za zdrowie i bezpieczeństwo.

• Uświadamianie ważnej roli osób dorosłych przestrzegających przed różnymi sytuacjami.

 

 

Piosenka „Wiślana syrenka”

 

 

Wypłynęła z Wisły srebrzysta syrenka.

Miała piękny ogon rybi ta dziwna panienka.

Nagle zobaczyła dom na brzegu Wisły.

 

- Tutaj będę właśnie mieszkać

powiedziała wszystkim.

 

Będę was broniła

tym wiślanym mieczem!

Niech w spokoju rybak łowi,

piekarz chleby piecze.

I tak zamieszkała

syrenka w Warszawie.

 

Wczoraj w parku ją widziałem

jak tańczyła z pawiem.

 
„Krakowiaczek Ci ja”

 

Krakowiaczek jeden miał koników siedem,

pojechał na wojnę, został mu się jeden.

Siedem lat wojował, szabli nie wyjmował,

szabla zardzewiała, wojny nie widziała.

 

Krakowiaczek ci ja, krakowskiej natury,

kto mi wejdzie w drogę, ja na niego z góry.

Krakowiaczek ci ja, któż nie przyzna tego,

siedemdziesiąt kółek u pasika mego.

 

Krakowiaczek ci ja z czerwoną czapeczką,

szyta kierezyja, bucik z podkóweczką.

Gra mi wciąż muzyka, a kółka trzepocą,

jak małe księżyce w blasku się migocą.