ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR X

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK 2020

Tydzień I (05.10.2020 –09.10.2020)

Temat tygodnia: By świat poznać i rozumieć, ćwiczyć zmysły trzeba umieć.

 

• Kształtowanie u dzieci świadomości własnego ciała.

• Uświadamianie dzieciom roli poszczególnych zmysłów w percepcji świata.

• Rozpoznawanie przez dzieci i nazywanie emocji przeżywanych przez siebie i innych.

• Rozwijanie umiejętności oddzielania prawdy od fałszu.

• Rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej.

• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „a”, „A”.

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady:

• Kształcenie umiejętności kulturalnego witania się z osobami dorosłymi oraz z dziećmi.

• Doskonalenie umiejętności okazywania szacunku dorosłym

• Uwrażliwianie dzieci na obecność osób niepełnosprawnych.

• Wdrażanie do stosowania w sytuacjach codziennych zwrotów grzecznościowych, takich jak: „przepraszam”, „dziękuję”, „poproszę”.

• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych: miłość, zaufanie, nadzieja, szacunek, uczciwość…

• Wdrażanie do kulturalnego prowadzenia rozmów z dorosłymi i dziećmi.

 

Tydzień II (12.10.2020 -16.10.2020)

Temat tygodnia: Między drzewami przemykają promień słońca, krople deszczu i jesienna muzyka.

 

• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią.

• Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody występujące w naturze, literaturze i sztuce.

• Kształtowanie u dzieci orientacji przestrzennej na kartce.

• Nauka piosenki „Malowała jesień”.

• Zachęcanie dzieci do spędzania czasu na wolnym powietrzu.

• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „o, O”.

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady:

• Wdrażanie do właściwego zachowania się podczas wycieczki w lesie, parku, na łące.

• Doskonalenie właściwego zachowania się w miejscach publicznych.

• Wdrażanie do okazywania zainteresowania i sympatii rówieśnikom.

• Wdrażanie do odpowiedzialności za swoje zachowanie – dbanie czystość otoczenia.

• Kształcenie umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów.

 

Tydzień III (19.10.2020 –23.10.2020)

Temat tygodnia: Wiele zasad znamy, bezpieczeństwa przestrzegamy.

 

• Poznanie przez dzieci sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych.

• Przybliżenie dzieciom sytuacji zagrożeń oraz możliwości korzystania z telefonów alarmowych.

• Wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych.

• Zachęcanie dzieci do pomagania w domu w codziennych czynnościach.

• Kształtowanie pojęcia liczby 1.

• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „m”, „M”.

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady

• Wdrażanie do właściwych zachowań wobec osób nieznajomych – obcych.

• Kształcenie umiejętności zachowywania się wobec nieznanych zwierząt.

• Wdrażanie do właściwych zachowań w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

• Doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole w czasie posiłków.

 

Tydzień IV (26.10.2020 –30.10.2020)

Temat tygodnia: W naszej rodzinie miło czas płynie.

 

• Wzmacnianie więzi rodzinnej.

• Poznawanie struktury rodziny.

• Kształcenie potrzeby podejmowania działań na rzecz własnej rodziny.

• Uświadamianie dzieciom potrzeby dbania o miłość i szacunek dla innych.

• Kształtowanie pojęcia liczby 2.

• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „t”, „T”.

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady:

• Wdrażanie do okazywania szacunku osobom starszym.

• Kształcenie umiejętności zachowywania się wobec swojego rodzeństwa.

• Wdrażanie do właściwych zachowań wobec swoich rodziców.

• Zachęcanie do szanowania potrzeb członków swojej rodziny.

• Wdrażanie do angażowania się w organizację i wykonywanie prac domowych.

• Kształcenie umiejętności zachowania się w czasie uroczystości: urodziny, imieniny.

 

 

Piosenka „Malowała jesień”

 

  1. Malowała jesień w parku wszystkie liście,

na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

 

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

na czerwono, na brązowo, żółto i złociście. }bis

 

  1. Przyleciała sroczka i usiadła z boku,

przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

 

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół. }bis

 

  1. Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie,

kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.

 

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.