ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR X

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

 

TYDZIEŃ I  (01 – 05.10.2018)   „ TANIEC JESIENNYCH KOLORÓW”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 1. Doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami
 2. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)
 3. Kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem lub narracją
 4. Poznanie obrazu graficznego głoski „a”  – litery „A”, „a”
 5. Poznanie obrazu graficznego liczby „2”.
 6. Rozwijanie zdolności do odczuwania wewnętrznego zadowolenia z dobrze wykonanego zadania.

 

 

TYDZIEŃ II  (08 – 12.10.2018)   „KSIĄŻKA KUCHARSKA PROSTO Z NATURY”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców rodzimych i zagranicznych dostępnych w naszym kraju, wyodrębnianie charakterystycznych cech warzyw i owoców (kształt, barwa, smak i zapach)
 2. Doskonalenie umiejętności charakteryzowania postaci i zdarzeń w poznawanych utworach literackich.
 3. Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów.
 4. Poznanie obrazu graficznego głoski „e” -  litery „E”, „e”.
 5. Rozwijanie umiejętności pisania liter od strony lewej do prawej – staranne odtwarzanie kształtu wzorów i mieszczenie ich w wyznaczonych liniach.
 6. Poznanie obrazu graficznego liczby „3”. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 3.
 7. Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)

 

 

TYDZIEŃ III  (15 – 19.10.2018)   „JAK DBAMY O NASZE ZDROWIE?”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Poznanie wartości zdrowego odżywiania się w kontekście zdrowego trybu życia.
 2. Rozwijanie motoryki małej  manipulowanie bardzo małymi przedmiotami, wycinanie i lepienie z plasteliny.
 3. Wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „rano”, „południe”, „popołudnie”, „wieczór”, „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”.
 4. Poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”.
 5. Poznanie obrazu graficznego liczby „4”.
 6. Rozwijanie wytrwałości w kończeniu zadań i pokonywaniu trudności.
 7. Wdrażanie do zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w grupie.

 

 

 

TYDZIEŃ IV  (22 – 26.10.2018)   „ODKRYWAMY SEKRETY PRZYRODY JESIENIĄ”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 1. Kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta).
 2. Wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej – budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody.
 3. Poznanie obrazu graficznego głoski „m” ‒ litery „M”, „m” podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze.
 4.  Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 5. Poznanie obrazu graficznego liczby „5”, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5 (liczebniki główne i porządkowe).
 6. Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym projektem plastycznym.
 7. Rozwijanie zainteresowań muzycznych, ruchowych i plastycznych.

 

 

TYDZIEŃ V  (29 – 02.11.2018)   „POZNAJEMY ŚWIAT WOKÓŁ NAS”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 1. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat.
 2. Wdrażanie do prowadzenia samodzielnych obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
 3. Zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „T”, „t”
 4. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5 -dodawanie i odejmowanie na konkretach (typu: 2 i 3 ile to?; bez wprowadzenia pojęć „dodawanie” i „odejmowanie”).
 5. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 6. Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 7. Aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych