ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR X

 

 

LUTY 2020

 

Tydzień I (03.02.2020 – 07.02.2020)

Temat tygodnia:Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy.

• Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy;

• Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych (ulica, park, sklep);

• Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości;

• Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych;

• Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka;

• Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru;

• Doskonalenie wymowy dzieci przez ćwiczenia fonacyjne.

 

Tydzień II (10.02.2020 – 14.02.2020)

Temat tygodnia: Ferie to jest supersprawa, odpoczynek i zabawa.

• Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych.

• Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych.

• Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela.

• Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, taniec).

• Kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a także do znoszenia porażek bez zbędnych frustracji.

• Kształtowanie umiejętności prawidłowego akcentowania i mówienia w sposób zrozumiały dla innych.

 

Tydzień III (17.02.2020 – 21.02.2020)

Temat tygodnia: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze.

• Wspieranie dzieci w rozwijaniu pamięci i spostrzegawczości.

• Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania.

• Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne.

• Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie.

• Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych.

• Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów.

• Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.

 

Tydzień IV (24.02.2020 – 28.02.2020)

Temat tygodnia: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę.

• Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie.

• Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.

• Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

• Rozwijanie sprawności manualnej.

• Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych.

• Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo.

• Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej.

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka „Robimy dziś zakupy”.

 

  1. Idziemy po zakupy!

Po bułki – do piekarni,

po mydło – do drogerii,

po książkę – do księgarni,

po syrop – do apteki,

po lody – do lodziarni,

do kiosku – po gazety,

po kwiaty – do kwiaciarni.

 

Ref.: La, la, la…

 

  1. Sprzedawca towar poda,

gdy grzecznie poprosimy.

Pieniądze przyjmie kasjer,

gdy w kasie zapłacimy.

Robimy dziś zakupy!

Wystawy oglądamy,

najchętniej te dla dzieci,

z pięknymi… zabawkami!

 

 

Piosenka „Magiczne miejsce”.

  1. Teatr to jest widownia i scena.

Niby nic magicznego w tym nie ma,

aż do chwili, gdy nagle na scenie

dziwne zacznie się dziać przedstawienie.

 

Ref.: Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze,

czarodziejskie jest to, na co patrzę.

Gdy się tylko podnosi kurtyna,

to od razu czar działać zaczyna.

 

  1. Każda bajka się staje prawdziwa.

Gaśnie światło i scena ożywa.

Wszystko może się zdarzyć na scenie.

Działa czar, póki trwa przedstawienie.

 

Ref.: Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze,

czarodziejskie jest to, na co patrzę.

Gdy się tylko podnosi kurtyna,

to od razu czar działać zaczyna.

 

  1. Teatr gra. Każdy ma, czego szuka.

A to wszystko nazywa się sztuka.

Gdy dorosnę, to może tu wrócę,

żeby zagrać na scenie w tej sztuce.

 

Ref.: Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze,

czarodziejskie jest to, na co patrzę.

Gdy się tylko podnosi kurtyna,

to od razu czar działać zaczyna.