ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR X

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

 

 

TYDZIEŃ I  (03 – 07.06.2019)   „SPORTY LETNIE”

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 1. Wdrażanie do dbania o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpieczeństwo
 2. Rozwijanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa
 3. Używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach
 4. Kształcenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
 5. Zapoznanie z literą „ą”
 6. Kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań
 7. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach

 

 

TYDZIEŃ II  (10 – 14.06.2019)   „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Wzbogacenia wiedzy na temat świata roślin i zwierząt.
 2. Zachęcanie do dbania o środowisko naturalne.
 3. Kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.
 4. Doskonalenie umiejętności czytania z zakresie poznanych liter.
 5. Zachęcanie do planowania czynności, które doprowadzą do celu.

 

TYDZIEŃ III  (17 – 21.06.2019)   „ WYJĄTKOWE SMAKI LATA”
        
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Wdrażanie do budowania postawy proekologicznej, pełnej szacunku do świata zwierząt i roślin
 2. Budowanie zainteresowania tekstem literackim
 3. Doskonalenie umiejętności czytania globalnego – nazwy potraw
 4. Wdrażanie do zachować prozdrowotnych i higienicznych
 5. Kkształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie porównywania zbiorów
 6. Wzbogacanie słownictwa i wiedzy o świecie
 7. Rozwijanie wyobraźni twórczej

 

TYDZIEŃ IV  (24 – 28.06.2019)   „WKRÓTCE WAKACJE”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych i naśladowczych
 2. Uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych, jak i społecznych
 3. Wdrażanie do zgodnej współpracy w zespołach
 4. Wzbogacanie zasobu słownictwa i wiedzy o świecie
 5. Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi na różne tematy
 6. Budowanie zainteresowania regionami Polski
 7. Kształtowanie twórczej postawy, kreatywności