Ze starego…

Ania Osińska z grupy I zdobyła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Artystyczno – Ekologicznym „ZE STAREGO COŚ NOWEGO” – sposoby wtórnego wykorzystania odpadów do wykonania pomysłowych przedmiotów użytkowych.

Konkurs realizowany był w ramach projektu „Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci”.

Cele konkursu:
1. Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.
2. Wzrost i upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania powstawaniu odpadów,  recyklingu odpadów.

3. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego.

4.Kształcenie uzdolnień plastycznych.

5. Kształtowanie kreatywności i wyobraźni uczniów.

 

Organizatorem konkursy był Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu.

 

Gratulujemy!