Zimowe…

Dn.13.12.2016 dzieci z gr.X po raz kolejny zagościły w bibliotece przy ul. Kolistej. motywem przewodnim zajęć były zimowe zabawy.

Na koniec dzieci wykonały prace plastyczna pt. „Balwanek.”