Żyj…

Oliwia Piwowar z grupy I wzięła udział w VI wystawie pod hasłem; „Żyj zdrowo”.Wystawa odbyła się w ramach Wrocławskiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Organizatorem wystawy było Przedszkole Nr 25 „Słowiańskie Maluchy”, a patronat honorowy objęła Pani Katarzyna Głowik.